Technický návod APPO TN 006

Vydaný nový technický návod APPO TN 006 Stanovenie počtu vzoriek pre skúšku káblov podľa prEN 50399 a aplikácia výsledkov skúšky pre klasifikáciu káblov z pohľadu reakcie na oheň.

Technický návod APPO TN 006
Stanovenie počtu vzoriek pre skúšku káblov podľa prEN 50399 a aplikácia výsledkov skúšky pre klasifikáciu káblov z pohľadu reakcie na oheň.

Aktuálna verzia na stiahnutie (zadarmo):

Komentáre sú uzavreté.