Naši riadni členovia

ApplusH_logocoltlogo_malelogo pre appo_1Etex_logo_male
Logo _elkond_malyEaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOfirtech_mal
Helukabel_malylogo Hilti_maleSystem_air-1klahoss_logo_web
knauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_malyKrugel_Exim_web
OBO_malylogo POBESTPromat logo_malyRWlogo_new_web
schrack-logo_maleStabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_maly
DIETZEL-Logo_malelogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
E-opk Prínos APPO SR k inováciám v rámci národného projektu Sektorovo riadené inovácie 13.10.2019 / 

Základným predpokladom každej inovácie je vytváranie väzieb medzi chápaním a uplatňovaním súčasných riešení a požiadaviek ...

E-opk Rokovanie zástupcov APPO SR a Prezídia HaZZ na tému aplikácie na osvedčovanie požiarnych konštrukcií 24.09.2019 / 

Dňa 20 9.2019 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie zástupcov vedenia našej asociácie so zástupcami odboru požiarnej prevencie ...

MK_m Smutná správa – zomrel Mirko Košút 17.09.2019 / 

Dnes nám jeden z našich kolegov oznámili smutnú správu, že včera 16. 9. 2019 nás vo veku nedožitých 57 rokov náhle opustil Ing. ...

konferencia Pozvánka na dve zaujímavé odborné konferencie 19.07.2019 / 

Hoci je pre mnohých z nás ešte obdobie dovoleniek a oddychu, nezadržateľne sa blíži aj obdobie mnohých jesenných odborných ...

Z nášho blogu

Blog