Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Etex_logo_maleLogo _elkond_maly
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOfirtech_malHelukabel_maly
logo Hilti_maleSystem_air-1klahoss_logo_webknauf_maly
Logo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_malyKrugel_Exim_webOBO_maly
logo POBESTPromat logo_malyRWlogo_new_webschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
logo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
rozsudok APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN 17.01.2019 / 

Ako sme už informovali členov APPO SR, vzniesli sme zásadnú pripomienku (prostredníctvom APZ) k návrhu vyhlášky Úradu pre ...

Standard Nová terminologická databáza termínov a definícií uvádzaných v STN a TNI 10.01.2019 / 

Chceli by sme Vás informovať o zaujímavom projekte, ktorý vytvoril a sprístupnil na bezplatné používanie širokej odbornej ...

E-opk E-aplikácia OPK na osvedčenie požiarnych konštrukcií je v prevádzke 01.01.2019 / 

V priebehu 2018 sme Vás na našich stránkach niekoľko krát informovali o prácach na vývoji elektronickej aplikácie na osvedčovanie ...

Standard Návrh vyhlášky ÚNMS SR o výške úhrady za poskytovanie technickej normy je v MPK 20.12.2018 / 

Ešte pred tým, ako sa odoberieme prežiť vianočné a novoročné sviatky chceme upozorniť používateľov slovenských technických na ...

Z nášho blogu

Blog