Požiarna bezpečnosť striech

V týchto dňoch bol dokončený a vydaný avizovanmý technický návod Požiarna bezpečnosť striech. Vydanie bolo uskutočnené v spolupráci so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v novnej ...  › celý článok

Technický návod TN APPO 008

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z. [5] sa v §4 odvoláva na klasifikáciu triedy reakcie na oheň podľa osobitných predpisov, najmä na ...  › celý článok

Technický návod APPO TN 006

Vydaný nový technický návod APPO TN 006 Stanovenie počtu vzoriek pre skúšku káblov podľa prEN 50399 a aplikácia výsledkov skúšky pre klasifikáciu káblov z pohľadu reakcie na oheň. Technický návod ...  › celý článok

Technický návod APPO TN 003

Technické požiadavky na dodávku elektrickej energie počas požiaru - zdroje História: 2009.11 Veľká aktualizácia 2008.11 Prvá ostrá verzia bola sprístupnená k 15.9.2009  › celý článok

Technický návod APPO TN 002

Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari (Smernica pre navrhovanie, realizáciu a kontrolu) História: 2008 marec Prvá ostrá verzia bola sprístupnená k ...  › celý článok
Stránka 3 z 3123