Hľadáte informácie o realizácii elektrických inštalácií z hľadiska PBS?

Z analýzy návštevnosti našej stránky sme zistili, že mnohí z Vás sa pokúšajú nájsť informácie o požiadavkách PBS elektrických inštalácií v technických návodoch APPO (napr. TN APPO 002, TN APPO 003, ...  › celý článok

Nová verzia APPO TN 010

Z dôvodu veľkého množstva a rozsahu podskupín požiarnych konštrukcií č.23 bol spracovaný samostatný technický návod APPO TN 012 platný od 20.1.2013, ktorý je dostupný v časti TECHNICKÉ NÁVODY. Preto ...  › celý článok

Nový technický návod TN APPO 012

Od 20.1.2013 sme vydali nový TN APPO 012. Tento technický návod sme sa rozhodli vypracovať v nadväznosti na vydanie TN APPO 010 a nových technických noriem z januára 2013 v oblasti PBS elektrických ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov

pod týmto názvom vydáva v septembri 2012 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechikov Slovenska novú odbornú publikáciu. Autori publikácie zaujímavým spôsobom približijú celú históriu ...  › celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Zodpovednosť zhotoviteľa PK. (4.časť)

Podľa §1 novely vyhlášky č. 94 je zhotoviteľ požiarnej konštrukcie právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu. Ak požiarnu ...  › celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Má PK požiarnu odolnosť? (3.časť)

Z dikcie vyhlášky vyplýva, že stavebný prvok môžeme prehlásiť za požiarnu konštrukciu, až keď spĺňa požadované kritéria na použitie v podmienkach požiaru. Z toho vyplýva, ža ak konštrukcia nebola ...  › celý článok

Nový TN APPO 010 – Požiadavky na požiarne konštrukcie – číselník požiarnych konštrukcií

1.9.2012 sme vydali nový technický návod TN APPO 010, ktorý súvisí s novými požiadavkami novelizovanej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. na osvedčenie požiarnej konštrukcie. Môžete si ho stiahnuť po ...  › celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Stavebné prvky. (2. časť)

V našej odbornej terminológii sa vyskytujú rôzne technické termíny, ako: - stavebná konštrukcia - stavebný výrobok - (stavebný) prvok - konštrukčný prvok - stavebný dielec - a tak ďalej. Tieto ...  › celý článok

Čo je požiarna konštrukcia? Úvod. (1. časť)

V našej asociácii sme nabrali odvahu a začali sme zverejňovať naše myšlienky. Prvá "ťažká téma" sa týka požiarnych konštrukcií. V jednotlivých častiach môžu registrovaní užívatelia pridávať ...  › celý článok

Nová publikácia APPO SR v rámci Edície TN APPO SR

Vydali sme novú publikáciu v rámci Edície Technické návody APPO SR Zväzok 2 Požiarna bezpečnosť fasád (Smernica pre navrhovanie, realizáciu a kontrolu) od autorov Ing. Martin Lopušniak, PhD., Doc. ...  › celý článok
Stránka 2 z 3123