Čo je požiarna konštrukcia? Zodpovednosť zhotoviteľa PK. (4.časť)

Podľa §1 novely vyhlášky č. 94 je zhotoviteľ požiarnej konštrukcie právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.

Ak požiarnu konštrukciu zhotovuje niekto v subdodávke pre vyššieho dodávateľa stavby, je na dohode oboch partnerov, kto bude vystupovať ako zhotoviteľ a tým prevezme na seba zodpovednosť za fungovanie v podmienkach požiaru.

generic viagra online

Okrem toho musí spracovať kompletnú dokumentáciu, teda osvedčenie požiarnej konštrukcie so všetkými nutnými prílohami

Formulár “osvedčenie požiarnej konštrukcie” podpisuje zodpovedná osoba, napríklad štatutár spoločnosti. Ten kto formulár podpisuje, preberá zodpovednosť za správnosť zhotovenia alebo zabudovania požiarnej konštrukcie.

Dobre vypracovaná sprievodná dokumentácia obsahuje napríklad aj výkresy skutočného vyhotovenia, zoznamy, fotografie a iné technické informácie, ktoré dokumentujú správnosť zhotovenia.

Kvalitné vypracovanie sprievodnej dokumentácie môže byť technicky náročná záležitosť a treba ju aj finančne ohodnotiť.

Treba zvýšiť opatrnosť ako pri zadávaní súťažných podmienok, tak i pre formulovaní cenových ponúk.

Reakcie k článku

 1. Autor: Tibor_sk dňa

  K tomuto by som mal jednu technickú otázočku. Čo so zmenami stavieb, ktoré sú zmenami stavieb skupiny III, resp. boli postavené po r. 2000. V nich sú existujúce požiarnodeliace konštrukcie, ktoré boli naprojektované a zhotovené podľa STN 730821, resp podľa 13501 pred 2007 rokom. Ako sa bude pristupovať k týmto konštrukciám. Prikolaudácii sa jednoducho na ne nebude vzťahovať povinnosť deklarácie požiarnej odolnosti atď…. To znamená, že v stavbe budú vedľa deba dve požiarne steny murované z plných pálených tehál a k jednej bude potreba “sprievodnej dokumentácie” a k druhej nie?. To bude pre investorov ťažko vysvetliteľné.

  • Autor: Viliam Fusek dňa

   Ja tam nevidím až taký problém. Investora to ani (žiaľ) nezaujíma. Jednoducho zhotoviteľ PK ku svojej konštrukcii vydá osvedčenie PK.

   Že nebudú podobné konštrukcie rovnako dokumentované je iná téma. Tej interne hovoríme “požiarny audit”.

 2. Autor: Tibor_sk dňa

  Práve o to v týchto prípadoch ide. Ak investor vidí, že aj k existujúcim konštrukciám pri prestavbách je potrebné vykonať povedzme ” požiarny audit “, tak to pochopí a nebude mať tendencie utekať bokom, teda napr. prehlasovať nové konštrukcie za staré a pod. Lebo tak či tak, zvýšené náklady ohľadom osvedčenia PK bude v koncovej cene pociťovať investor.

Pridať komentár