ATN 004 Zásady navrhovania a zhotovenie elektrických inštalácii z hľadiska PBS

Dnes bola vydaná ďalšia zo série vydaných a pripravovaných ATN technických noriem ATN 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia. Oblasť ...  › celý článok

Výročie zrušenia požiarnej odolnosti a reakcie na oheň na Slovensku

Z dôvodu veľkého počtu štátnych sviatkov za posledných 30 dní sme si ako odborná verejnosť ani nestačili uvedomiť, že dnes oslavujeme na Slovensku výročie 4 rokov a jedeného mesiaca od zrušenia ...  › celý článok

WORKSHOP pre špecialistov PO

Dňa 14. 6. 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnil workshop pre špecialistov požiarnej ochrany, ktorý zorganizovala naša asociácia na tému Súčasnosť a budúcnosť dôstojného postavenia špecialistov PO na ...  › celý článok

Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových stavieb a posudzovaní týchto riešení príslušnými orgánmi ŠPD. Keď si ...  › celý článok

Chránime všetkých rovnako?

Pokračujeme v téme požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri zatepľovaní, ktorá rezonuje v odborných aj laických kruhoch na Slovensku. Obyvateľstvo a občanov SR by však mohlo zaujímať aj to, aký ...  › celý článok

Lepšie raz vidieť, ako mnoho krát počuť alebo čítať

V predchádzajúcom článku sme uviedli porovnanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri zatepľovaní v Slovenskej republike a Českej republike. Keďže sa držíme slovenského príslovia, že lepšie je ...  › celý článok

Nové technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov

Dňa 1. 12. 2015 vstúpia do platnosti nové Technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov. Tento technický predpis vydaný Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR - ...  › celý článok

STOP riešeniam PBS podľa STN 73 0802 od 1. marca 2016

Neuveriteľné veci sa dejú na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý skoro po dvoch rokoch „úmornej práce“ vydal v septembri 2015 čudesným spôsobom (bez akéhokoľvek hlasovania v TK ...  › celý článok

Pozoruhodné nové vlastnosti a značka expandovaného polystyrénu (EPS)

Dostali sa k nám neuveriteľné, ale zaručené informácie, ktoré uviedol dňa 17. 9. 2015 na svojej titulnej stránke internetový portál ABC-bývanie.sk, magazín o bývaní a stavebníctve. Podľa článku s ...  › celý článok

Pozor na “Šmejdov” pri výbere správneho zatepľovania budov!

Na doleuvedených obrázkoch sú príklady zateplenia výškových budov nehorľavým vonkajším tepelnoizolačným kontaktným zatepľovacím systémom podľa najnovších vedecko-technických poznatkov z ...  › celý článok
Stránka 4 z 9« Prvá...23456...Posledná »