Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v ...  › celý článok

Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a ...  › celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...  › celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...  › celý článok

Sú komínové systémy na Slovensku bezpečné?

Prinášame Vám zaujímavú prezentáciu odborníkov z STU Bratislava na tému požiarnej bezpečnosti komínových systémov a tepelných zariadení Nové európske normy podstatne zmenili požiadavky na ...  › celý článok

Konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a spoločnosť BTS-PO, s.r.o. Vás pozývajú na odbornú konferenciu PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017. Miesto konania: Atrium Hotel, Nový ...  › celý článok

Usmernenie APPO SR k „usmerneniu“ na vydávanie ATN technických noriem

S pobavením sme si prečítali na oficiálnej stránke MV SR, že dokument Odpoveď ÚNMS SR na vydávanie ATN, o ktorú požiadalo MV SR, je uvedený medzi Platnými usmerneniami, vydanými oddelením požiarnej ...  › celý článok

Špecializovaný odborný Workshop pre špecialistov PO

Dňa 24. 3. 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční špecializovaný odborný Workshop pre špecialistov požiarnej ochrany pod názvom ATN® technické normy – ich postavenie, vhodnosť na riešenie PBS a ...  › celý článok

Nové projekty APPO SR a prvé udeľovanie Ceny Jaroslava Mika

Dňa 24. 2. 2017 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici v poradí 13. Plenárne zhromaždenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V rámci programu vystúpil s predstavením svojej osoby a ...  › celý článok

Čas Vianočných prekvapení a záhad

Náš čitateľ nám poslal niekoľko fotografií s pokojnou atmosférou Vianočných trhov v Bratislave a otázkou. Miesto: Roh Hlavného a Františkánskeho námestia Dátum: 29. 11. 2016 Čas: ...  › celý článok
Stránka 3 z 912345...Posledná »