Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov

Autor:  | 13.05.2016 | Počet zobrazení: 2 611 | Komentáre: 8

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových stavieb a posudzovaní týchto riešení príslušnými orgánmi ŠPD. Keď si prečítate správu špecialistu PO, ktorú nám zaslal o tom, do akej bezradnosti sa dostal z dôvodu ľubovoľného výkladu právnych predpisov a technických noriem na PBS v rôznych kútoch Slovenska, určite si položíte otázku, kto je zodpovedný za tento chaos a či je to v súlade s oprávneným záujmom vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb resp. komu to má pomôcť.

Legenda k skratkám v texte:
ETICS – kontaktný zatepľovací systém
MW – nehorľavá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0)
EPS – horľavý expandovaný polystyrén (trieda reakcie na oheň E)
KC – konštrukčný celok
KP – konštrukčný prvok
OR HaZZ – okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
MV SR – Ministerstvo vnútra SR

EPS vs MW (na novostavbách)
Dobrý deň,
posledné dni riešim neskutočnú paniku okolo požadovaného ETICS z dosiek z minerálnej vlny, v projekte novostavby bytového domu s 3 (slovom tromi) nadzemnými podlažiami. V stavbe je 8 bytov, požiarna výška stavby 6,33 m celková plocha podlaží cez 1240 m2.
Investor samozrejme ani nevedel, čo je v projekte, ale realizátor vypracoval cenovú ponuku a ponúkol mu zlacnenie stavby – výmenu MW za EPS. Samozrejme požaduje projekt prepracovať. Navyše zistili, že na súčasne rozostavaných ďalších dvoch takmer identických bytovkách majú tiež navrhnutý ETICS z dosiek z MW, tieto dva projekty tiež požadujú okamžite prepracovať.
Projekty protipožiarnej bezpečnosti sú samozrejme spracované v zmysle §12 vyhl. MV SR 94/2004 Z. z, kde sú definované konštrukčné prvky, s odvolaním sa na národnú prílohu STN EN 13501-1 + A1 – kde v NA.9 je definovaný konštrukčný prvok D1 ako konštrukcia, ktorá v čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru, pretože spĺňa jednu z podmienok – má triedu reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0 – skladá sa iba z komponentov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0. Preto stena s izolantom z dosiek z EPS nie je s uvedeným v súlade, nie je konštrukčným prvkom druhu D1.
Keďže článok 3.4 STN 92 0201-2 dovoľuje od troch nadzemných podlaží iba stavby s konštrukčným celkom nehorľavým a horeuvedené jasne definuje konštrukčný prvok D1, bola na stavby navrhnutá izolácia z MW triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0.
Keďže investori tlačia na okamžité prepracovanie, zdvihol som telefón a overoval som si moje riešenie u niekoľkých špecialistov, samozrejme aj u OR HaZZ, v niekoľkých okresoch súčasne.

Tu sú moje dojmy a zistenia, miestami až šokujúce:
– Každý špecialista PO má na problém iný názor a robí to „po svojom“, niektorí ignorujú EPS na fasáde úplne, niektorí s ním počítajú iba pri výpočte odstupových vzdialeností, ale žiadny z nich si nie je istý a presvedčený o správnosti svojho riešenia.
– Našiel som len jedného kolegu, ktorý ma v mojom riešení podporil, za svojím riešením si stojí a považuje stenu s izolantom z dosiek z EPS za konštrukčný prvok druhu D3.
– Ešte lepšie výsledky sú z okresných riaditeľstiev – jedno nemenované OR HaZZ mi potvrdilo, že stenu s EPS do hrúbky 100 mm považujú za KP D1 a následne KC nehorľavý, pri použití EPS nad 100 mm považujú túto stenu už za KP D3
– Zo Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline priniesol špecialista poznanie, že „po novom sa to už robí inak“ – EPS na fasáde sa pri určovaní konštrukčného celku už viac nezohľadňuje!!!
– Argumenty sú napríklad že EPS hrúbky napr. aj 150 mm je nevýznamná vrstva (čo je v rozpore s STN EN 13501-1 + A1)
– Prípadne, ak EPS nemá nosnú funkciu a preto sa pri určovaní KC nemusí zohľadňovať (platí stále národná príloha STN EN 13501-1-A1 alebo neplatí???)
– Prípadne, že ak v projekte skonštatujem, že steny s EPS tvoria KC nehorľavý, tak to bude a projekt mi bude schválený
– V tomto duchu sa pravdepodobne dejú asi školenia?, usmernenia?, obežníky?, pretože sa podobné veci veľmi rýchlo šíria
– problém je, že pracovníci OR HaZZ, ktorí projektové dokumentácie schvaľujú, sú buď preškolení týmto smerom, alebo „usmernení“ a oni pritom boli posledný rozumný argument voči investorom a developerom, ktorý tlačia na robenie nezmyslov, len aby sa ušetrili finančné prostriedky na výstavbu a zväčšil sa zisk.

Úplný zápich bol dnešný telefonát, že „Prerobte to a vytlačte, mi si to už vybavíme, hlavne nikam netelefonujte a s nikým o tom nedebatuje“.

Tak netelefonujem a nedebatujem, ale píšem Vám.

Fakt už neviem ako sa z tejto šlamastiky Slovensko dostane. Urýchlene by sa malo niečo udiať, napr. jednoznačná holá veta v norme by pomohla, ale okamžite, aby to každý špecialista nerobil inak, a každý pracovník OR neschvaľoval inak.

Alebo, že by vyšla oprava STN EN 13501-1 + A1?

Na portáli ÚNMS SR som nič nové nenašiel. Alebo, že by mi unikol nový predpis, ktorý to celé mení? To je aj dôvod prečo Vám píšem. Možno mi niečo ušlo, proste som v koncoch.

S pozdravom,

Martin Baláž

Nepoviete si, že škoda mlčať?
PHZ-OPP4-2016_00181 Odpoveď na podanie (3x podané) na preskúmanie usmernenia k zatrieďovaniu konštrukčných prvkov

Reakcie k článku

 1. Autor: Martin dňa

  Mám rovnaký názor na dané riešenie, teda 3 poschodia = nehorľavý KC = zateplenie s MV.

  A aby bol zmätok dokonalý je tu ešte usmernenie MV SR pre zatriedenie konštrukčných prvkov zo dňa 9.6.2014…

  • Autor: specilista PO dňa

   Keď som si prečítal tú odpoveď hasičov na podanie na preskúmanie usmernenia, mám skôr pocit, že úradníci ako keby netušili, čo spôsobili vydaním usmernenia. A keď to tušia, tak asi vedia prečo, len ostatným je to záhadou.

   PS: Najviac sa mi “páči” ich konštatovanie, že sú si vedomí, že usmernenie nesmie “nahrádzať”, alebo meniť ustanovenia národných technických noriem a o riadok nižšie uvádzajú, že usmernením “nahrádzajú” dočasne (asi ako pobyt sovietskych vojsk v Československu) chýbajúce ustanovenia technickej normy.
   To je čo za chaos a logika?
   Poďme si teda všetci svojvoľne “dočasne nahrádzať” ustanovenia noriem, tak aby nám vyhovovali, kedykoľvek a akokoľvek. Zmeny, náhrady a doplnenia ustanovení v technických normách môže všade na svete schváliť a oficiálne vydať len príslušný Národný Normalizačný Orgán a nie hasič, predavač, patológ či generálny riaditeľ ČEDOKU vo svojom podnikovom časopise.

 2. Autor: martindobias dňa

  Zdravím
  riešil som to pre par týždňami ten istý problém, či môžem mať bytovku ktorá má 4 a viac podlaží a môžem ju zatepliť EPS, súhlasím s tvrdením zo Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline to iste mi bolo povedané aj na OR Hazz
  odôvodnenie : materiál (teda EPS) nemá vplyv na nosnosť steny teda pri požiari neohrozí nosnosť steny teda (ved to že horí polystyrén na murovanej stene – stena nestrati stabilitu a nezrúti sa).
  tak mi to bolo povedané na OR.
  teda považujem napr. murovanú bytovku s EPS za nehorľavý konštrukčný celok

 3. Presne s rovnakým postrehom som sa stretol aj ja. Bolo mi povedané, že v KC sa uvažuje bez polystyrénu lebo ten nemá vplyv na nosnú konštrukciu. Je potom ale otázne načo robiť požiarne pasy a ich vymyslená zábrany nad oknami, keď neuvažujeme s tým, že EPS mení konštrukčný celok. Ja som sa osobne na toto pýtal aj MV SR a bolo mi povedané vlastne to isté. Nemení sa KC, ale malo by sa to započítavať do odstupov. Chaos nie je len v tejto problematike, no teraz sa to začne nabaľovať. Z vlastných skúsenosti možem povedať aký kraj taký mrav. Preto sa stretávame s rôznymi výkladmi rovnakého problému.

  • Autor: 02 dňa

   Mám ten istý názor ako prvý prispievateľ Martin, úplný chaos, ktorý zaklincovalo ešte to usmernenie (vlastne akú má právnu váhu?), keď sa nedaj bože, alebo daj vymení konjunktúra na PR HaZZ a príde vedenie s iným názorom, a povie, že zase platí to čo je v STN 92 0201-2 = STN EN 13501, čo z postavenými a rozostavanými stavbami, čierny Peter ostane u ŠPO, veď ŠPD povie, ukážte platný predpis podľa ktorého je EPS v poriadku v zmysle platných STN. Buď nech to jasne opravia v platných vyhl., STN, ale nie takto.
   Podľa mňa je tam v STN EN napísané okrem iného aj to, že nesmie prispievať k intenzite požiaru, čiže = žiadne vyvinuté teplo, čo asi EPS nespĺňa tak isto ani požiadavku na nevýznamnú zložku v úvode STN EN, čo sa týka hrúbky.
   A záver: keď toto platí pri obvodovej stene, tak potom toto isté platí aj napríklad u zateplení stropu garáže v podzemných podlažiach, aj pri stavbe napríklad s hp = 45m a všade inde CHUC, PO pásy… a pod (ak je raz D1 aj s EPS tak potom všade). A to si myslím že je choré.
   A ja som sa na jednom nemenovanom OR HaZZ stretol pri rovnakej téme keď som riešil stavbu, (kde ja som striktne tlačil na pílu pri 4.np na MW , že máme 3 ďalších ŠPO, ktorý s tým nemajú žiadny problém) pri otázke čo PO pásy (a mne sa to pri EPS zdala odvaha, že to musím v prípade EPS a požiadavky na pásy spraviť tak, ako je to popísané v STN 73 0802/Z2, ale veď to je úplne iná norma, ktorá s vyhl. 94/2004 a radom STN 92…, nemá nič spoločné, že im bolo povedané, že sa má postupovať tak isto.
   Mimochodom STN 73 0802/Z2 rieši obvodové steny a na strechy a stropy sa zabudlo….
   Úplný bodrel…..

   • Autor: martinbalaz dňa

    OK, alebo iný príklad – postavme napríklad 20 poschodovú nemocnicu (alebo iné zdravotnícke zariadenie) zateplenú s EPS, a požiarne pásy podľa §44 vyhl. MV SR 94/2004 máme v pohode vyriešené – veď stenu s EPS definujeme ako D1, takže komplet fasády budú v EPS. A to, že sa prenesie požiar po fasáde z jedného PU do druhého je asi v pohode (napr. z oddelenia ARO do oddelenia JIS, hlavne že tam máme vetracie zariadenie funkčné 240 min).

    Tak potom zrušme odstavec o požiarnych pásoch §44 úplne, ďalej odsek (5) §95 o KP D1 v zdravotníckych stavbách – veď ich už nepotrebujeme. Alebo stena v požiarne nebezpečnom priestore ktorá musí byť D1 – v pohode zateplime s EPS.

    • Autor: Martin dňa

     Páni, myslím že škoda reči. Ku spoločnému stanovisku asi nedôjdeme.
     Mňa len zaráža, že pri dodatočnom zateplovaní v zmysle 730834 a 730802 sú prísnejšie podmienky ako pri novostavbách. Nad tým by sa mali kompetentní zamyslieť. Inak súhlasím s Martinom Balážom aj s 02.

 4. Autor: lubossemancik dňa

  No to fakt uz radsej predavat banany na rohu…

  Pred 5 rokmi mi v Ziline prednasajuca sustavne protirecila, ze neexistuje aby som zatriedil stavbu do zmiesaneho celku ked ma ETICS z EPS, max do cca 50 mm, co zodpovedalo tusim 1kg na m2. Lebo na to prisla tusim jedna nemenovana pracovnicka Prezidia, ze vsetci to robia zle!!!! vsetci!…

  Potom mi vracali aj RD (ku ktorym sa vobec nemali ani vyjadrit) s tym ze je tam zly KC a slabe odstupy. Tak odstupy sli radovo na nasobky 🙂 a tak sa zda ze vsetci boli nadmieru spokojni ako to funguje….

  A tak teda razom vznikli len 2 druhy KC, nehorlavy (vynimka priam neexistujuca) a horlavy. Cize kvazi mame vsetko horlave a basta…. co teda vlastne znamenalo ze sa uz skoro ani nedalo stavat…. a murovana stavba bola razom horlava a basta… Uniky? Priestor bez PR? skoro jednym razom zmizli….

  V sucasnosti teda co? Na najnovsom skoleni v Zvolene januar.2016 som sa dozvedel od isteho SPO, ktoreho to akosi este stale z nevysvetlitelnych dovodov bavi ze je to stale tak, ze existuju aj podla neho len 2 KC a teda vsetko je vlastne horlave :-).

  Ziaden pracovnik Min. na skolenie nezavital aby toboz nieco trochu objasnil, alebo sa tomu radsej umyselne vyhli, neviem….. Tak teda neviem kam tato profesia uz “pokrocila” asi kilometer vzad a kazdy mesiac sa prida 100m dozadu… Alebo takto chcu dosiahnut ze kazdy SPO si bude naozaj produkovat svoje stavby svojim sposobom ako nam bolo spominane uz pred 5 rokmi?!. Len aby to nedopadlo ako so statikou a bytovkou pri auuparku v Piestanoch, ze ano…

  Pamatam este svet pred v tejto profesii s normalmi 73… a to co je teraz, to je uz privelky bordel aj na mna…. Fakt ja uz rezignujem na pochopenie niecoho co sa ani pochopit neda….

Pridať komentár