Snem Cechu krbárov a kachliarov SR aj o kvalite technickej normalizácie

Autor:  | 08.03.2017 | Počet zobrazení: 868 | Komentáre: 0

V dňoch 3.4 – 5.4. 2017 sa vo Veľkom Rovnom uskutočnil XIV. Snem Cechu kachliarov a krbárov SR. Na Smene s medzinárodnou účasťou hostí a Poľska Českej republiky a za účasti zástupcu Ministerstva vnútra Ing. Ján Dutku, zástupcov Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského živnostenského zväzu sa riešila, okrem iného, aj problematika diskutabilnej kvality technickej normalizácie, konkrétne kontroverznej STN EN 15544: 2010 Individuálne zhotovené kachľové pece. Na Snem boli pozvaní, ako hostia aj členovia našej asociácie doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD., ktorý vystúpil so svojim odborným príspevkom Komínové systémy a požiare a Ing. František Gilian, generálny sekretár s príspevkom Skúsenosti s technickou normalizáciou – teória a prax na Slovensku.

Filmovú reportáž zo Snemu zverejnila aj regionálna Žilinská televízia Severka. TV relácia

Pridať komentár