Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

Dnes 1. februára 2018 sme zverejnili vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a ...  › celý článok

Vníma štátna správa vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 3/2018?

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.3/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 011 Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 2/2018

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.2/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 010 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Systémy proaktívnej požiarnej ochrany na ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 1/2018

APPO SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.1/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 009 Vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari. Príklady návrhu a zhotovenia ...  › celý článok

Ako chcú Česi riešiť záväznosť či nezáväznosť noriem uvádzaných v právnych predpisoch?

Už koncom roku 2017 sme Vás informovali v článku „Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?“, že v Českej republike dochádza od 1. 1. 2018 k dôležitým zmenám systému tvorby a ...  › celý článok

Poďakovanie APPO SR za podporu a priazeň v roku 2017 Vám všetkým

Záverom roku 2017 by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým členom aj podporovateľom našej asociácie za podporu a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roku 2017. Aj vďaka Vašej ...  › celý článok

Požiarna odolnosť obvodových stien z vonkajšej strany – Tepelná Vianočná pohoda?

Vážení špecialisti PO, ale aj nešpecialisti, záujemcovia, sympatizanti a iní workoholici, K Vianočným sviatkom sme Vám pripravili malý darček v podobe článku o hodnotení požiarnej odolnosti ...  › celý článok

Vydanie oznámenie Vestníka APPO SR č. 6/2017

APPO SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2017. Vestník č. 6/2017  › celý článok

Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?

Pri príležitosti záveru roku 2017 sme pripravili hodnotenie oblasti technickej normalizácie na Slovensku a jej porovnanie s Českou republikou. Hodnotenie je spracované na základe oficiálnych ...  › celý článok

Je na Slovensku zabezpečená požiarna bezpečnosť stavieb s prevetrávaným horľavým tepelnoizolačným systémom?

Na potrebu odpovede na otázku uvedenú v názve nášho článku nás upozornili významní odborníci zo Stavebnej fakulty STU Bratislava na základe článku, ktorý bol zverejnený v súvislosti z požiarom ...  › celý článok
Stránka 6 z 28« Prvá...45678...20...Posledná »