Konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a spoločnosť BTS-PO, s.r.o. Vás pozývajú na odbornú konferenciu PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017. Miesto konania: Atrium Hotel, Nový ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k § 5 ods. 4 návrhu zákona o TN

Dňa 15. 4. 2017 sme vzniesli na portáli Slov-Lex hromadnú pripomienku k § 5 ods. 4 návrhu zákona o technickej normalizácii. Hromadnú pripomienku sme označili ako zásadnú v súlade s čl. 14 ods. 3 ...  › celý článok

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN

Dňa 1. 4. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre ...  › celý článok

Popis procesu zrušenia STN 34 1398: 2014 – Aktívne bleskozvody

Na základe mnohých prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou, ktoré smerujú k objasneniu toho, ako vlastne prebiehal proces zrušenia STN 34 1398: 2014, ktorý trval v podstate od ...  › celý článok

Nová ATN 005 o detailoch návrhu a zhotovenia zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

Chceli by sme Vás informovať o tom, že slovenskí odborníci na ochranu pred bleskom spracovali a vydali ATN technickú normu, ktorá rieši problematiku detailov návrhu a zhotovenia zariadení ochrany ...  › celý článok

Návrh zákona o technickej normalizácii je v MPK

Chceli by sme Vás informovať, že dňa 31. 3. 2017 (v piatok) bola na portáli právnych predpisov Slov-Lex zverejnená informácia, že návrh nového zákona o technickej normalizácii bol posunutý do štádia ...  › celý článok

Usmernenie APPO SR k „usmerneniu“ na vydávanie ATN technických noriem

S pobavením sme si prečítali na oficiálnej stránke MV SR, že dokument Odpoveď ÚNMS SR na vydávanie ATN, o ktorú požiadalo MV SR, je uvedený medzi Platnými usmerneniami, vydanými oddelením požiarnej ...  › celý článok

Neznalosť právnych predpisov na stavbách

Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z ...  › celý článok

POZOR na vážny dôsledok používania STN podľa kontroverznej novely zákona č. 264/1999 Z. z. !!!!

Dňa 8. 3. 2017 bola elektronickej zbierke zákonov zverejnená novela zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov ako zákon č. ...  › celý článok

Snem Cechu krbárov a kachliarov SR aj o kvalite technickej normalizácie

V dňoch 3.4 - 5.4. 2017 sa vo Veľkom Rovnom uskutočnil XIV. Snem Cechu kachliarov a krbárov SR. Na Smene s medzinárodnou účasťou hostí a Poľska Českej republiky a za účasti zástupcu Ministerstva ...  › celý článok
Stránka 10 z 28« Prvá...89101112...20...Posledná »