Núdzové osvetlenie na únikových cestách pri riešení a posudzovaní PBS

Autor:  | 16.04.2015 | Počet zobrazení: 1 217 | Komentáre: 0

Špecialisti PO sa často stretávajú pri riešení PBS z otázkou rôzneho chápania požiadavky vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. vo vzťahu k núdzovému osvetleniu na únikových cestách, po ktorých uniká viac ako 50 osôb. Z dôvodu nie celkom jasnej požiadavky, ktorý je vysvetlený v ďalšom texte dochádza k rôznym názorom jednak u špecialistov PO a taktiež pri posudzovaní riešenia na Okresných či Krajských riaditeľstvách HaZZ. Pán Roman Ravas (ŠPO) zo spoločnosti Monte pbs s.r.o. sa rozhodol osloviť so žiadosťou o vysvetlenie tejto problematiky Prezídium HaZZ a poskytol nám na zverejnenie aj stanovisko Prezídia HaZZ, ktoré mu bolo zaslané. S jeho súhlasom Vám oba dokumenty (žiadosť a stanovisko) poskytujeme na stiahnutie, za čo mu pekne ďakujeme. Dúfame, že Vám mnohým pomôže pri správnej aplikácii uvedenej požiadavky pri riešení PBS aj pri posudzovaní riešenia PBS.

Žiadosť o stanovisko
Stanovisko HaZZ

Pridať komentár