Nová verzia TN APPO 012

Autor:  | 21.05.2015 | Počet zobrazení: 2 003 | Komentáre: 0

V poslednom období sa čoraz častejšie resp. každý deň technická verejnosť obracia na sekretariát APPO SR z otázkami súvisiacimi s osvedčením požiarnych konštrukcií. Napriek tomu, že požiadavky vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. na osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom platia už od augusta 2012, zdá sa, že sa až po dva a pol roku začínajú reálne uplatňovať na našich stavbách. Svedčí o tam aj množstvo prekvapivých reakcií mnohých zhotoviteľov, ktorý sa na nás obracajú. Preto sme sa rozhodli aktualizovať TN APPO 012 Osvedčenie požiarnych konštrukcií – zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (ZTDEE). Aktualizácia sa dotkla najmä podrobnejšieho objasnenia požiadaviek ohľadom správnych dokladov na posudzovanie parametrov elektrotechnických stavebných výrobkov, ktoré sú povinnou súčasťou dokladov k osvedčeniu požiarnych konštrukcií pri kolaudácii. Registrovaný užívatelia na stránke APPO SR si môžu aktualizovaný technický návod stiahnuť v časti TECHNICKÉ NÁVODY po prihlásení užívateľa.

Pridať komentár