Návrh zákona o technickej normalizácii je v MPK

Autor:  | 03.04.2017 | Počet zobrazení: 842 | Komentáre: 2

Chceli by sme Vás informovať, že dňa 31. 3. 2017 (v piatok) bola na portáli právnych predpisov Slov-Lex zverejnená informácia, že návrh nového zákona o technickej normalizácii bol posunutý do štádia medzirezortného pripomienkového konania (MPK), ktoré bude ukončené dňa 24. 4. 2017. Teší nás, že sme ako odborná verejnosť v rámci prípravy jeho znenia prispeli niektorými našimi návrhmi k jeho súčasnej podobe. Ide najmä o skutočnosť, že sme navrhli a presadili, aby návrh zákona upravil aspoň rámcovo súčasnú právnu neistotu v otázke dodržiavania ustanovení slovenských technických noriem. Náš návrh v tejto oblasti sa prejavil v znení druhej vety § 4 ods. 1 návrhu zákona:

§ 4
Technická norma
(1) Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu je dobrovoľné. Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo normalizačného dokumentu sa považuje za splnenie minimálnych technických požiadaviek vo vzťahu k oprávnenému záujmu.

Návrh zákona aj celú sprievodnú dokumentáciu si môžete stiahnuť na linku:

Návrh zákona

Máme však záujem, aby sa v rámci (MPK) navrhli ďalšie úpravy návrhu zákona prostredníctvom hromadnej pripomienky verejnosti, ktoré sa nám nepodarilo presadiť v prípravnom procese návrhu.
Bude na to potrebná aj Vaša podpora hromadnej pripomienky verejnosti podľa zákona č. 400/2015 Z. z. a preto veríme, že nám ju vyjadríte hneď po zverejní hromadnej pripomienky verejnosti zastúpenej APPO SR na portáli predpisov Slov-Lex, o čom Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.

Reakcie k článku

 1. Autor: sedaj dňa

  Dobrý deň,

  odporúčam upraviť text § 4 nasledovne:
  “… minimálnych technických a bezpečnostných
  požiadavok …”

  Ing. Ján Šedaj

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Myslíme, že 4 § ods. 1 je dostatočne, správne a všeobecne naformulovaný, pretože technické požiadavky vo vzťahu k oprávnenému záujmu sú predovšetkým bezpečnostné požiadavky podľa § 2 písm. l) návrhu zákona, v ktorom sa uvádza:
   Na účely tohto zákona sa rozumie
   l) oprávneným záujmom ochrana bezpečnosti, zdravia, života alebo majetku osôb alebo ochrana životného prostredia.

Pridať komentár