Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a ...  › celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...  › celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...  › celý článok

Ak sa bojíš požiaru či blesku, bývaj na Slovensku

Celá Európa sa v súčasnosti veľmi intenzívne zaoberá problematikou skutočnej protipožiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní fasád horľavými materiálmi, čo vyvolal tragický požiar obytného komplexu v ...  › celý článok

Úspešná spolupráca slovenských a svetových odborníkov v oblasti ochrany pred bleskom

Pokračujeme v téme, o ktorej Vás dlhodobo pravidelne informujeme (od roku 2014) na našich stránkach. Jedná sa o tému kontroverznej ochrany pred bleskom pomocou tzv. “Aktívnych bleskozvodov“. Aj ...  › celý článok

APPO SR sprístupňuje americké bezpečnostné NFPA kódy a normy

S cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť slovenskej odbornej verejnosti o zahraničných bezpečnostných riešeniach, Vám na našich stránkach sprístupňujeme prehliadanie amerických bezpečnostných kódov a ...  › celý článok

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN

Dňa 1. 4. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre ...  › celý článok

Popis procesu zrušenia STN 34 1398: 2014 – Aktívne bleskozvody

Na základe mnohých prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou, ktoré smerujú k objasneniu toho, ako vlastne prebiehal proces zrušenia STN 34 1398: 2014, ktorý trval v podstate od ...  › celý článok

Nová ATN 005 o detailoch návrhu a zhotovenia zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

Chceli by sme Vás informovať o tom, že slovenskí odborníci na ochranu pred bleskom spracovali a vydali ATN technickú normu, ktorá rieši problematiku detailov návrhu a zhotovenia zariadení ochrany ...  › celý článok

Návrh zákona o technickej normalizácii je v MPK

Chceli by sme Vás informovať, že dňa 31. 3. 2017 (v piatok) bola na portáli právnych predpisov Slov-Lex zverejnená informácia, že návrh nového zákona o technickej normalizácii bol posunutý do štádia ...  › celý článok
Stránka 5 z 16« Prvá...34567...10...Posledná »