Verejné pripomienkové konanie návrhu stavebného zákona

Autor:  | 04.08.2013 | Počet zobrazení: 1 265 | Komentáre: 0

Je dovolenkové obdobie, ale určite nie je uhorková sezóna z pohľadu prípravy právnych predpisov, ktoré úzko súvisia napr. s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb.
Takýmto pripravovaným právnym predpisom je aj návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) Do 15.9.2013 je možnosť uplatniť v rámci verejného pripomienkového konania pripomienky verejnosti k tomuto zákomu. Skúste sa po jeho prečítaní zamyslieť nad tým, čo by napríklad z pohľadu špecialistu PO bolo dobré aby zákon obsahoval, alebo ako by bolo možné viac zdôrazniť dôležitosť riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii a zároveň zabezpečiť kontrolné mechanizmy na správne zhotovenie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti vo všetkých súvislostiach.
Skúsme otvoriť diskusiu, prípadne posielante svoje návrhy na sekretariat@appo.sk. Určite máme záujem ako APPO SR o aktívnu účasť na konečnej podobe tohto základného právneho dokumentu úzko súvisiaceho s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb.

navrh_stavebneho_zakona

Pridať komentár