Odborný seminár – „PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB V SR – AKO ĎALEJ“

Autor:  | 27.06.2011 | Počet zobrazení: 1 196 | Komentáre: 0

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prezídium Hasičského a záchranného zboru a ASOCIÁCIA PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSEJ REPUBLIKY zorganizovali na ďeň 30.6-1.7 2011 Odborný seminár – „workshop“ pod názvom „PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB V SR – AKO ĎALEJ“
Dôvodom organizovania odborného pracovného seminára je potreba jednotného prístupu pri tvorbe a realizácii všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Prvým cieľom seminára je nájsť jednotné riešenie sporných otázok v realizácii jednotlivých prvkov protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré vyplynuli z praxe a používania doteraz platných všeobecne záväzných a technických predpisov. Druhým cieľom, je pri zachovaní úrovne požiadaviek požiarnej bezpečnosti, naznačiť perspektívu nového vývoja požiadaviek v náväznosti na nové technické a technologické poznatky v oblasti požiarnej bezpečnosti v EÚ.

Komentáre sú uzavreté.