Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

Autor:  | 21.10.2010 | Počet zobrazení: 1 271 | Komentáre: 0

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu 2010“.
V kategórii významný prínos v technickej normalizácii v oblasti pasívnej požiarnej ochrany bola táto cena udelená nášmu členovi Ing. Františkovi Gilianovi. Cenu odovzdali predseda ÚNMS SR Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a generálny riaditeľ SÚTN Ing. Arpád Gonda.
Toto je ocenením aj práce všetkých členov APPO SR, ktorí sa podieľali a podieľajú na činnosti našej asociácie, a ktorí pomáhajú presadzovaniu myšlienok a našich cieľov. Je to povzbudenie do našej ďalšej aktívnej práce v oblasti požiarnej bezpečnosti.
Diplom-ocenenia

Pridať komentár