Experti APPO SR v príprave návrhu mandátu CEN Fire Protective Products

Autor:  | 24.09.2013 | Počet zobrazení: 1 320 | Komentáre: 0

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nominovala na základe požiadavky Európskej komisie na spoluprácu expertov pre prípravu návrhu mandátu CEN Fire Protective Products. Mandát bude už prijímaný ako delegovaný akt a Európska komisia hľadala expertov na priamu spoluprácu korešpondenčnou formou. Za APPO SR boli nominovaní:

Ing. Miroslav Smolka, MBA
Člen CEN/TC127, expert SÚTN v CEN/TC127/WG1 a WG2, člen pracovnej skupiny FIRE v Construction Product Europe, člen technickej komisie EURIMA, člen TK 17 SÚTN, viceprezident APPO SR
Kontakt:
Mobil: +421 902 917 880
e-mail: miroslav.smolka@rockwool.com

Ing. Miroslav Šantavý
Expert SÚTN v CENELEC/TC20/WG10 Fire performance tests for cables, expert NORMAPME v TC CLC/TC 20 Electrical cables and CEN/CLC/TC 004 – Project Committee – Services for fire safety and security systems, člen TK 17 a TK 53 SÚTN, člen prezídia APPO SR
Kontakt:
Mobil: +421 917 103 433
e-mail: miroslav.santavy@vuje.sk

Ing. Viliam Fusek
Člen TK 17 SÚTN, viceprezident APPO SR
Kontakt:
Mobil: +421 905 520 757
e-mail: promat@promat.sk

Návrh mandátu si môžete stiahnuť tu:
CPR 005-4-1 Draft FPP mandate

Pridať komentár