O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Smut_ven_7_malllll Výročie zrušenia požiarnej odolnosti a reakcie na oheň na Slovensku 14.09.2016 / 

Z dôvodu veľkého počtu štátnych sviatkov za posledných 30 dní sme si ako odborná verejnosť ani nestačili uvedomiť, že dnes ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Ďalší úspech APPO SR podporovaný odbornou verejnosťou 10.09.2016 / 

Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky našej asociácie k návrhu zákona, ...

workshop Slávnostná konferencia APPO SR potvrdila spoločný problém V4 08.09.2016 / 

Dňa 5. 9. 2016 sa uskutočnila v hoteli Partizán v obci Bystrá -Tále slávnostná výročná konferencia Asociácie pasívnej požiarnej ...

Fipross_Conference2016 Záhadná konferencia FIPROSS 2016 04.09.2016 / 

10. augusta 2016 nám náš prispievateľ zaslal pozoruhodnú e-mailovú správu o pozvánke na Medzinárodnú konferenciu „FIPROSS 2016“, ...

Z nášho blogu

Blog