Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1klahoss_logo_webknauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_maly
kopos_malyKrugel_Exim_webniedax_malyOBO_maly
logo POBESTPromat logo_malyLogo_Pyrobatys_sk1Pyronova1
RWlogo_new_webschrack-logo_maleStabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_male
logo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_malevertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
atn_logo_male Vníma štátna správa vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 3/2018? 16.01.2018 / 

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.3/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 011 ...

atn_logo_male Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 2/2018 12.01.2018 / 

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.2/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 010 ...

atn_logo_male Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 1/2018 11.01.2018 / 

APPO SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.1/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 009 Vypínanie ...

Standard Ako chcú Česi riešiť záväznosť či nezáväznosť noriem uvádzaných v právnych predpisoch? 11.01.2018 / 

Už koncom roku 2017 sme Vás informovali v článku „Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?“, že v Českej ...

Z nášho blogu

Blog