Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1knauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_maly
niedax_malyOBO_malylogo POBESTPromat logo_maly
Logo_Pyrobatys_sk1Pyronova1Rockwoolschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
vertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
konferencia Konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR 17.04.2017 / 

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a spoločnosť BTS-PO, s.r.o. Vás pozývajú na odbornú konferenciu ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k § 5 ods. 4 návrhu zákona o TN 15.04.2017 / 

Dňa 15. 4. 2017 sme vzniesli na portáli Slov-Lex hromadnú pripomienku k § 5 ods. 4 návrhu zákona o technickej normalizácii. ...

Zero_cost Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN 10.04.2017 / 

Dňa 1. 4. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. ...

Blesk Popis procesu zrušenia STN 34 1398: 2014 – Aktívne bleskozvody 08.04.2017 / 

Na základe mnohých prebiehajúcich diskusií a špekulácií medzi odbornou verejnosťou, ktoré smerujú k objasneniu toho, ako vlastne ...

Z nášho blogu

Blog