Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1klahoss_logo_webknauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_maly
kopos_malyKrugel_Exim_webniedax_malyOBO_maly
logo POBESTPromat logo_malyLogo_Pyrobatys_sk1Pyronova1
RWlogo_new_webschrack-logo_maleStabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_male
logo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_malevertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
ALM Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem? 15.11.2017 / 

Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii 10.11.2017 / 

Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej ...

rozsudok Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend 29.10.2017 / 

Keďže sme dňa 28. 10 2017 oznámili informáciu o zverejnení návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 28.10.2017 / 

Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych ...

Z nášho blogu

Blog