Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1knauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_maly
niedax_malyOBO_malylogo POBESTPromat logo_maly
Logo_Pyrobatys_sk1Pyronova1Rockwoolschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
vertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
dym Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH 27.07.2017 / 

Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o ...

Standard Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2 25.07.2017 / 

Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné ...

Standard Vyšla revízia STN 92 0201-2 03.07.2017 / 

Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné ...

Londyn1 Ak sa bojíš požiaru či blesku, bývaj na Slovensku 30.06.2017 / 

Celá Európa sa v súčasnosti veľmi intenzívne zaoberá problematikou skutočnej protipožiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní fasád ...

Z nášho blogu

Blog