Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1knauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_maly
niedax_malyOBO_malylogo POBESTPromat logo_maly
Logo_Pyrobatys_sk1Pyronova1Rockwoolschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
vertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
atn_logo_male Usmernenie APPO SR k „usmerneniu“ na vydávanie ATN technických noriem 18.03.2017 / 

S pobavením sme si prečítali na oficiálnej stránke MV SR, že dokument Odpoveď ÚNMS SR na vydávanie ATN, o ktorú požiadalo MV SR, ...

atn_logo_male Neznalosť právnych predpisov na stavbách 12.03.2017 / 

Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne ...

rozsudok POZOR na vážny dôsledok používania STN podľa kontroverznej novely zákona č. 264/1999 Z. z. !!!! 10.03.2017 / 

Dňa 8. 3. 2017 bola elektronickej zbierke zákonov zverejnená novela zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na ...

kachle_14 Snem Cechu krbárov a kachliarov SR aj o kvalite technickej normalizácie 08.03.2017 / 

V dňoch 3.4 - 5.4. 2017 sa vo Veľkom Rovnom uskutočnil XIV. Snem Cechu kachliarov a krbárov SR. Na Smene s medzinárodnou účasťou ...

Z nášho blogu

Blog