O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
hp Koniec platnosti osobitých oprávnení v požiarnej ochrane ako problém? 27.10.2016 / 

Zákon č. 129/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ...

atn_logo_male Zverejnenie zoznamu ATN technických noriem 21.10.2016 / 

Ak sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku zo dňa 11. 10. 2016 Nový projekt APPO SR – vydávanie ATN technických noriem, ...

jarko_miko_1 Najsmutnejšia udalosť – zomrel gestor požiarnej ochrany 20.10.2016 / 

Včera 19. 10. 2016 dotĺklo srdce úžasného človeka. Ing. Jaroslav Miko nás navždy opustil. Jarko sa významným spôsobom zapísal do ...

1sagan_getty Peter Sagan urobil svojim titulom koniec daňovým licenciám na Slovensku 16.10.2016 / 

Málo kto si možno uvedomuje, aký vplyv má Peter Sagan na ekonomiku a právny systém Slovenskej republiky. Dnešným výkonom vyvolal ...

Z nášho blogu

Blog