Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1klahoss_logo_webknauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_maly
kopos_malyniedax_malyOBO_malylogo POBEST
Promat logo_malyLogo_Pyrobatys_sk1Pyronova1Rockwool
schrack-logo_maleStabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_maly
DIETZEL-Logo_malevertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
konferencia Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR 20.09.2017 / 

Už 17. apríla 2017 sme Vás informovali na našich stránkach, že v spolupráci so spoločnosťou BTS-PO, s.r.o. pripravuje naša ...

atn_logo_male Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017 11.09.2017 / 

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. ...

atn_logo_male Vydanie Vestníka APPO SR č. 4/2017 06.09.2017 / 

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 007 Elektrické inštalácie. ...

gestione-database Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR 06.09.2017 / 

Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem ...

Z nášho blogu

Blog