Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Etex_logo_maleLogo _elkond_maly
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOfirtech_malHelukabel_maly
logo Hilti_maleSystem_air-1klahoss_logo_webknauf_maly
Logo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_malyKrugel_Exim_webOBO_maly
logo POBESTPromat logo_malyRWlogo_new_webschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
logo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
protipoziarne-dvere-ocelove-d1-ew60-639_thumb_478x478 Požiarne dvere stiahnuté z trhu – v Anglickom Spojenom Kráľovstve 03.08.2018 / 

V UK sa po katastrofálnom požiari Grenfell Tower zmenil pohľad na požiarnu bezpečnosť. Po kontrolnej skúške požiarnej odolnosti ...

imagesG67G985F Niektoré rozpory zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii 06.04.2018 / 

Pozorne sme si preštudovali zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii účinný od 1. apríla 2018 a ponúkame Vám niekoľko ...

poziar-ohen Nová ATN® 007 – chýbajúce ustanovenia pre riešenie PBS na Slovensku 28.03.2018 / 

Nikomu asi nie je potrebné pripomínať, obrovskú tragédiu v Londýne (Požiar Londýn), alebo obrovskú tragédiu v ruskom meste ...

Blesk A vraj na Východe nič nie je, ani blesky ani názor štátneho orgánu? 26.03.2018 / 

Niekoľko rokov odbornú verejnosť traumatizovala otázka súvisiaca s ochranou budov pred účinkami atmosférickej elektriny t. j. ...

Z nášho blogu

Blog