Naši riadni členovia

coltlogo_malelogo pre appo_1Logo _elkond_malyCELSION - logo CMYK_mely
Eaton_logo_CMYK_300dpi_maleLogo FEI_nove_APPOHelukabel_malylogo Hilti_male
System_air-1knauf_malyLogo_SK_0_knauf_insulat_malykopos_maly
niedax_malyOBO_malylogo POBESTPromat logo_maly
Logo_Pyrobatys_sk1Pyronova1Rockwoolschrack-logo_male
Stabil-logo_maleStrader LOGO_v1301_malelogo_default_stoebich_malyDIETZEL-Logo_male
vertical_malylogo_main_vuki-m

O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Cena_JM Nové projekty APPO SR a prvé udeľovanie Ceny Jaroslava Mika 26.02.2017 / 

Dňa 24. 3. 2017 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici v poradí 13. Plenárne zhromaždenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany ...

ALM Nový projekt APPO-LEX MONITOR® 22.02.2017 / 

Na základe našich dlhoročných skúseností so zapájaním sa verejnosti do tvorby právnych predpisov, ktorá nie je pozitívna Vás ...

dym Odvod tepla a splodín horenia – áno či nie? 22.02.2017 / 

"V ostatnom čase sa stále častejšie stretávam s otázkami od investorov: „Načo mám inštalovať odvod tepla a splodín horenia do ...

imagesG67G985F Nevyhovujúca úroveň prekladov dokumentov EÚ do štátneho jazyka 13.02.2017 / 

Náš kolega, pôsobiaci v oblasti stavebníctva z akademického prostredia, ktorý už dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúci stav ...

Z nášho blogu

Blog