Požiarna bezpečnosť striech

V týchto dňoch bol dokončený a vydaný avizovanmý technický návod Požiarna bezpečnosť striech. Vydanie bolo uskutočnené v spolupráci so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v novnej edícii Technické návody APPO SR ako Zväzok 1. Postupne by v tejto novej edícii mali vychádzať všetky doteraz zverejnené aj budúce technické návody APPO SR. Je to zaujímavý a pútavý dokument, na tvorbe ktorého sa podieľali uznávaní odborníci z oblasti požiarnej bezpečnosti.

Zväzok 1

Komentáre sú uzavreté.