Nová verzia APPO TN 010

Z dôvodu veľkého množstva a rozsahu podskupín požiarnych konštrukcií č.23 bol spracovaný samostatný technický návod APPO TN 012 platný od 20.1.2013, ktorý je dostupný v časti TECHNICKÉ NÁVODY. Preto bola taktiež upravená pôvodná verzia APPO TN 010 do nového APPO TN 010 verzia 2013.01, z ktorej bol celý obsah podskupín požiarnych konštrukcií č.23 presunutý do APPO TN 012.

Pridať komentár