Nová publikácia APPO SR v rámci Edície TN APPO SR

Vydali sme novú publikáciu v rámci Edície Technické návody APPO SR
Zväzok 2 Požiarna bezpečnosť fasád (Smernica pre navrhovanie, realizáciu a kontrolu)
od autorov Ing. Martin Lopušniak, PhD., Doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Nájdete ju v sekcii Technické návody APPO SR po prihlásení.

Komentáre sú uzavreté.