Čo je požiarna konštrukcia? Má PK požiarnu odolnosť? (3.časť)

Z dikcie vyhlášky vyplýva, že stavebný prvok môžeme prehlásiť za požiarnu konštrukciu, až keď spĺňa požadované kritéria na použitie v podmienkach požiaru.

Z toho vyplýva, ža ak konštrukcia nebola správne zhtovená, nemôže byť považovaná za požiarnu konštrukciu.

Napríklad PDK (požiarna deliaca konštrukcia) má spĺňať EI60, ale má neutesnené otvory a škáry, tak nie je celistvá a ani neizoluje. Preto jej skutočná požiarna odolnosť je EI0 (nula) a nie je požiarnou konštrukciou.

Rovnako to platí, ak boli použité nesprávne materiály (zámeny a náhrady), hrubo porušené pravidlá montáže, nesprávne prenesené výsledky z jednej konštrukcie na inú (napríklad izolácia skúšaná ako priečka použitá na vzduchotechniku), ak boli PK zmontované ako závislé na nepožiarnych konštrukciách a podobne.

Reakcie k článku

  1. Autor: Ceduh4321 dňa

    ako sa máme zachovať ak investor žiada fasádnu hliníkovú konštrukciu vyhotoviť v požiarnej odolnosti EI 30, ale okná v tejto fasáde chce bez požiarnej odolnosti. Je náš postup správny ak budeme deklarovať výrobu a montáž protipožiarnej fasády v zmysle platných noriem a podmienok použitého systému s dovetkom, že okná požiarnu odolnosť nespĺňajú ?
    Vďaka za dpoveď

    • Myslím si, že špecialista PO, ktorý stavbu posudzoval, by mal vedieť ako a prečo stanovil požiadavky tak, ako píšete. Ak je to skutočne tak, že plánoval okná bez požiarnej odolnosti, tak ich aj tak zhotovte a nezahrňte do osvedčenia PK.

Pridať komentár