Čo je požiarna konštrukcia? Stavebné prvky. (2. časť)

V našej odbornej terminológii sa vyskytujú rôzne technické termíny, ako:
– stavebná konštrukcia
– stavebný výrobok
– (stavebný) prvok
– konštrukčný prvok
– stavebný dielec
– a tak ďalej.
Tieto termíny nepokrývali všetky “prvky” stavby.
Napríklad:
– tesnenia prestupov
– VZT potrubie (patrí ku stavebnej alebo technologickej časti stavby?)
– káblové trasy funkčné v podmiekach po

Komentáre sú uzavreté.