APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN

Ako sme už informovali členov APPO SR, vzniesli sme zásadnú pripomienku (prostredníctvom APZ) k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady ...  › celý článok

Nová verzia TN APPO 012

V poslednom období sa čoraz častejšie resp. každý deň technická verejnosť obracia na sekretariát APPO SR z otázkami súvisiacimi s osvedčením požiarnych konštrukcií. Napriek tomu, že požiadavky ...  › celý článok

Nový technický návod APPO TN 007

Na našej stránke sme zverejnili nový Technický návod APPO TN 007 verzia 2014.12 Odvod tepla a splodín horenia v jednopodlažných priestoroch (single storey mall). Na tomto návode dlhodobo pracovala ...  › celý článok

Nový technický návod APPO SR – núdzové osvetlenie

APPO SR spracovala a vydala nový technický návod zameraný na problematiku núdzového osvetlenia vo vzťahu k požiadavkám na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Môžete si ho stiahnuť v časti "TECHNICKÉ ...  › celý článok

ZOTaSH – Nútený odvod tepla a splodín horenia

Na našej stránke v časti DOKUMENTY/Prednášky a publikácie/Obvorné články sme uverejnili ďalešie pokračovanie problematiky zariadenia odvodu tepla a splodín horenia od Ing. Tomáša Krchnáka so ...  › celý článok

Nová verzia TN APPO 012 platná od 1.4.2014

V súvislosti s vydaním revízie STN 92 0205: 2014 a novej STN 92 1101-4: 2014 sme vydali novú aktualizovanú verziu technického návodu TN APPO 012 Osvedčenie požiarnych konštrukcií - zariadenia na ...  › celý článok

Dobrý článok

Pán Ing. Krchnák publikoval na našej stránke článok o zariadení na odvod tepla a splodín horenia. Takéto príspevky potrebujeme ako soľ. Žijeme v dobe, kedy sa ma jeden zo zhotoviteľov snáď ...  › celý článok

Technické riešenie elektrického istenia požiarnobezpečnostného osvetlenia

V súvislosti s novými podmienkami a požiadavkami uvedenými v STN 92 0205: 2014, ktorá je pripravená na vydanie novozriadeným odborom SÚTN v rámci Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR ...  › celý článok

Vydanie novej verzie TN APPO 010

Dňa 20.10.2013 bola na našej stránke v časti "Technické návody" zverejnená nová verzia TN APPO 010 zaoberajúceho sa problematikou osvedčovania požiarnych konštrukcií. Po zaregistrovaní si ju môžete ...  › celý článok

Nová verzia TN APPO 012

Na stránku Technické návody sme umiestnili novú verziu TN APPO 012, ktorá bola spracovaná z dôvodu platnosti nového zákona o stavebných výrobkoch a novej vyhlášky o stavebných výrobkoch a o systémoch ...  › celý článok
Stránka 1 z 3123