Nová vyhláška o stavebných výrobkoch

Dňa 26.6.2013 vyšla v zbierke zákonov nová vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných ...  › celý článok

Otázky a odpovede z oblasti novej legislatívy pre stavebné výrobky

Európska komisia vypracovala odpovede na časté otázky, týkajúce sa nariadenia o stavebných výrobkoch EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch. Preklad týchto textov do slovenského jazyka ...  › celý článok

Voľný pohyb stavebných výrobkov na vnútornom trhu EÚ

Ing. Miroslav Smolka, MBA. - 26.4.2013 Tento príspevok vznikol ako reakcia na niektoré tvrdenia významných osobností z radov odbornej verejnosti a predstaviteľov štátnej správy Českej republiky, v ...  › celý článok

APPO SR bude zastupovať profesijné združenia SR na seminári SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie organizuje 29. apríla 2013 v Bratislave seminár s názvom "Technická normalizácia — podpora malých a stredných podnikov" Seminár je súčasťou európskeho ...  › celý článok

Typ trasy káblov – Ako keby hrach na stenu hádzal

Je až neuveriteľné, koľko ignorácie pretrváva pri zhotovení trás káblov, na ktoré sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Píše sa rok 2013, platí novelizovaná vyhláška MV SR č. ...  › celý článok

Nový zoznam technických špecifikácií

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo k 1.11.2011 nový zoznam technických špecifikácií k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho ...  › celý článok

Novelizácia vyhlášky MDVRR SR č. 558/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch

Od 1.1.2012 vôjde do platnosti vyhláška MDVRR SR č. 451/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ...  › celý článok

Unikátna požiarna skúška elektrických rozvádzačov

6. októbra 2011 sa v skúšobnom laboratóriu spoločnosti FIRES s.r.o. uskutočnila unikátna požiarna skúška elektrických rozvádzačov. Projekt dlhodobo pripravovala APPO SR v spolupráci so spoločnosťou ...  › celý článok

Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

25.3.2011 vydalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR usmernenie,ktoré sa týka používania káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami v zmysle požiadaviek prílohy č.14 Vyhlášky MV SR č.94/2004 ...  › celý článok

Hasiči pritvrdzujú

Keď stavebný boom vystriedala kríza, vyskytol sa názor, že štátny požiarny dozor bude mať viac času dôkladnejšie kontrolovať stavby. V poslednom čase sme zaznamenali viaceré rozhodnutia, na ktoré ...  › celý článok
Stránka 4 z 512345