V Žiline horel unikátny slamený kultúrny priestor alebo cestný nadjazd?

Verejnosť, najmä neodborná, môže vnímať požiar v Žiline aj takto: Stanica Žilina - Záriečie, ktorú prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique, prišla kvôli požiaru o divadelnú sálu. „Veľmi nás ...  › celý článok

Dlho očakávaný návrh Zákona o výstavbe je v MPK

Dňa 16. 4. 2019 boli na portáli Slov-Lex zverejnené dve dôležité informácie o začatí medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých ...  › celý článok

Začal sa legislatívny proces návrhu nových právnych predpisov v oblasti stavebníctva

Náš systém sledovania legislatívnych procesov APPO-LEX MONITOR® dnes zachytil zverejnenie predbežných informácií o začiatku procesu návrhu dvoch dôležitých právnych predpisov 1. Materiál Predbežná ...  › celý článok

APPO SR najdôležitejšou organizáciou v obhajobe záujmu špecialistov PO pri citovaní STN

Ako sme už informovali členov APPO SR, vzniesli sme zásadnú pripomienku (prostredníctvom APZ) k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady ...  › celý článok

E-aplikácia OPK na osvedčenie požiarnych konštrukcií je v prevádzke

V priebehu 2018 sme Vás na našich stránkach niekoľko krát informovali o prácach na vývoji elektronickej aplikácie na osvedčovanie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom tzv. e-aplikácie ...  › celý článok

Pomôcka pre účastníkov stavebného procesu

Úroveň poznatkov procesu uvádzania a sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu je zo skúseností v praxi veľmi nízka. Dlhodobo pretrváva stav, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, ...  › celý článok

Časté chyby na stavbách odhaľuje proces osvedčovania požiarnych konštrukcií

V stavebnej praxi sa čoraz častejšie stretávame z nedorozumeniami v správnom chápaní vhodnosti použitia stavebných výrobkov na zamýšľaný účel. Typickým príkladom je problematika vedenia trás káblov ...  › celý článok

Požiarne dvere stiahnuté z trhu – v Anglickom Spojenom Kráľovstve

V UK sa po katastrofálnom požiari Grenfell Tower zmenil pohľad na požiarnu bezpečnosť. Po kontrolnej skúške požiarnej odolnosti museli piati výrobcovia požiarnych dverí stiahnuť svoje výrobky z trhu. ...  › celý článok

Neznalosť právnych predpisov na stavbách

Chceme Vás informovať, že sme aktualizovali technickú normu ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z ...  › celý článok

Roletové požiarne uzávery a požiadavky na vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

Zaujímavou témou posledných dní je téma požiadaviek vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vo vzťahu k roletovým požiarnym uzáverom. V poslednom ...  › celý článok
Stránka 1 z 512345