Čo si myslí o situácii v PBS pán Milan Lasica?

Svoj názor na momentálnu aj mentálnu úroveň diania na Slovensku v oblasti právnych predpisov, technickej normalizácie a prístupu štátu v oblasti PBS vyjadrili aj umelci, ktorí prostredníctvom pána ...  › celý článok

Keď nehorí aspoň sa blýska

Približne pre rokom presne 19.6.2014 sme na našom blogu zverejnili článok Na Slovensku nepomôžu kvalite technickej normalizácie už „ani hromy, ani blesky“?, v ktorom sme Vám priblížili problematiku ...  › celý článok

Reakcia z Českej republiky na slovenskú tému.

10. marca sme zverejnili článok pod názvom "Môžu úradníci klamať, alebo musia?", ktorý sa týkal čudných praktík ÚNMS SR vo vzťahu k tvorbe noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb pri zatepľovaní. Úrad ...  › celý článok

Núdzové osvetlenie na únikových cestách pri riešení a posudzovaní PBS

Špecialisti PO sa často stretávajú pri riešení PBS z otázkou rôzneho chápania požiadavky vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. vo vzťahu k núdzovému osvetleniu na únikových cestách, po ktorých uniká viac ...  › celý článok

Ako správne riešiť únikovú cestu po častiach

Zaujímavý článok na tému riešenia únikových ciest podľa STN 92 0201-3 nám zaslal pán Ing. Ján Dekánek, ktorý je dlhoročným odborníkom v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Zaujímavé ...  › celý článok

Môžu úradníci klamať, alebo musia?

Pokračujeme v slovenskej Ságe rodu Forsythovcov na tému zatepľovania budov na Slovensku. Či to bude skutočne posledný diel sa ešte uvidí, lebo súdy na Slovensku sú síce pomalé, ale sú. Z horúcej ...  › celý článok

Muž s maskou, alebo kto rozhoduje o PBS na Slovensku.

14. 2. 2015 sme Vám v článku „Kto ohrozuje oprávnený záujmu občanov v otázke PBS pri zatepľovaní?“ priniesli aktuálne správy od nášho vyslaného redaktora v súvislosti s vydaním resp. nevydaním STN 73 ...  › celý článok

Kto ohrozuje oprávnený záujmu občanov v otázke PBS pri zatepľovaní?

Veľmi dramatická situácia sa vyvíja v súvislosti s vydaním resp. nevydaním STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2 na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR. Kým "mocní" tohto sveta zasadali v ...  › celý článok

Úspešné rozporové konanie k novele zákona o ochrane pred požiarmi

Včera 22.1.2015 sa konalo na Ministerstve vnútra SR rozporové konanie k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ...  › celý článok

Rozporové konanie na MV SR

Nadväzujeme na sériu príspevkov ohľadom hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu zákona, ktorým s novelizuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Dnes 16.1.2015 ...  › celý článok
Stránka 5 z 10« Prvá...34567...10...Posledná »