Pomôcka pre vaše návrhy k novému zákonu o technickej normalizácii

V súvislosti s článkom zverejneným dňa 3. 2. 2017 pod názvom „Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti“ Vám poskytujeme, ako pomôcku na Vaše návrhy na znenie nového zákona o ...  › celý článok

Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti

Včera t. j. 2. 2. 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočnilo stretnutie so zástupcami odbornej verejnosti a s podnikateľskými subjektmi k novému zákonu o ...  › celý článok

Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií

Nadväzujeme na tému zlého návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok

Oficiálne stretnutie delegácie APPO SR a delegácie Prezídia HaZZ MV SR

Dňa 7.12.2016 sa na podnet našej asociácie uskutočnilo stretnutie medzi delegáciou zástupcov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vedenej prezidentom Ing. Jánom Rudolphim a ...  › celý článok

Roletové požiarne uzávery a požiadavky na vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

Zaujímavou témou posledných dní je téma požiadaviek vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vo vzťahu k roletovým požiarnym uzáverom. V poslednom ...  › celý článok

Zaujímavé odborné články o ochrane pred bleskom

Mnoho našich členov a odborníkov v príslušnej oblasti pravidelne prispieva svojimi zaujímavými článkami do odborných časopisov. V poslednom čísle časopisu atp journal 6/2016 boli zverejnené dva ...  › celý článok

WORKSHOP pre špecialistov PO

Dňa 14. 6. 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnil workshop pre špecialistov požiarnej ochrany, ktorý zorganizovala naša asociácia na tému Súčasnosť a budúcnosť dôstojného postavenia špecialistov PO na ...  › celý článok

Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových stavieb a posudzovaní týchto riešení príslušnými orgánmi ŠPD. Keď si ...  › celý článok

Požiarna prevencia a technická normalizácia v programovom vyhlásení vlády SR

Každého by malo zaujímať, ako sa dotýka obsah nového programového vyhlásenia vlády SR oblastí súvisiacich s profesionálnou činnosťou a životom konkrétneho občana alebo skupiny občanov SR. Preto nás ...  › celý článok

Európa dôveruje odbornosti APPO SR – prezidentom EAPFP je Slovák!

Slovenská odborná verejnosť v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorú významne reprezentuje naša asociácia, dosiahla dôležité ocenenie a prejav dôvery od zástupcov členských štátov EÚ, členov ...  › celý článok
Stránka 3 z 1012345...10...Posledná »