Pomôcka pre účastníkov stavebného procesu

Úroveň poznatkov procesu uvádzania a sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu je zo skúseností v praxi veľmi nízka. Dlhodobo pretrváva stav, že mnohí účastníci stavebného procesu (projektanti, ...  › celý článok

Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Vzhľadom na to, že sa mnoho našich čitateľov zaujímalo o otázku platnosti a účinnosti novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., chceme Vás informovať, že tento právny predpis bol uverejnený v Zbierke ...  › celý článok

Verejné prerokovanie návrhu STN 92 0205/Z1

Keďže veľké množstvo ľudí z odbornej verejnosti číta naše stránky a novinky, na rozdiel od reálnej návštevnosti oznamov slovenského NNO, chceme Vás informovať, že ÚNMS SR zverejnil na jeho stránke ...  › celý článok

Zabezpečenie požiarnej ochrany z pohľadu slovenského zdravotníctva

Náš kolega nám poslal priam revolučnú foto-dokumentáciu z fungujúceho nemenovaného zdravotníckeho zariadenia, kde zdravotnícke zariadenie „Prísne Zakazuje“ uzatvárať požiarny uzáver, pretože podľa ...  › celý článok

Nový člen tripartity

Chceli by sme Vás informovať o dôležitej udalosti, ktorou je prijatie Asociácie priemyselných zväzov (APZ) za člena tripartity t. j. za člena Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR ...  › celý článok

Príprava hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

Chceme Vás informovať, že dňa 26. 10. 2017 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) na portáli právnych predpisov Slov-Lex uverejnený Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...  › celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k § 5 ods. 4 návrhu zákona o TN

Dňa 15. 4. 2017 sme vzniesli na portáli Slov-Lex hromadnú pripomienku k § 5 ods. 4 návrhu zákona o technickej normalizácii. Hromadnú pripomienku sme označili ako zásadnú v súlade s čl. 14 ods. 3 ...  › celý článok

Nevyhovujúca úroveň prekladov dokumentov EÚ do štátneho jazyka

Náš kolega, pôsobiaci v oblasti stavebníctva z akademického prostredia, ktorý už dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúci stav terminológie a odbornosti prekladov do slovenského jazyka v oblasti ...  › celý článok

Záhada údajného financovania STN zo štrukturálnych fondov EÚ

V súvislosti s pripravovanou tvorbou nového zákona o technickej normalizácii a taktiež v súvislosti s existujúcim právnym stavom v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a nejasnému systému ...  › celý článok
Stránka 2 z 1012345...10...Posledná »