Nový zoznam technických špecifikácií

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo k 1.11.2011 nový zoznam technických špecifikácií k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho ...  › celý článok

Podiel APPO SR na novele vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.

V 4. čísle časopisu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia HaZZ SPRAVODAJCA 2011 vyšiel článok, v ktorom je uvedený podstatný obsah novelizovanej vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.. Nás ako ...  › celý článok

Novelizácia vyhlášky MDVRR SR č. 558/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch

Od 1.1.2012 vôjde do platnosti vyhláška MDVRR SR č. 451/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ...  › celý článok

Hasiči pritvrdzujú

Keď stavebný boom vystriedala kríza, vyskytol sa názor, že štátny požiarny dozor bude mať viac času dôkladnejšie kontrolovať stavby. V poslednom čase sme zaznamenali viaceré rozhodnutia, na ktoré ...  › celý článok

Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu 2010“. V ...  › celý článok
Stránka 10 z 10« Prvá...678910