Nemecká zázračná voda na hasenie elektrických zariadení pod napätím?

Pokračujeme v už „rozbehnutej“ téme, o ktorej sme v našich článkoch niekoľko krát písali a to „Fotovoltické systémy na strechách verzus požiarne bezpečnosť stavieb“. Pre zaujímavosť uvádzame, že ...  › celý článok

Peklo na diaľnici

Na internete je naozaj veľa videí s nasnímaným požiarom. Nasledujúce video považujem za ozaj zaujímavé. Video Predstavte si, že by sa to stalo v tuneli. Sledujte tie "neriadené strely".  › celý článok

V Číne sa domy stavajú po ležiačky

Veľmi zaujímavý spôsob výstavby výškových obytných domov sa uplatňuje v Číne. Stavba sa najprv postaví po ležiačky, len je otázne či, ju potom niekto dokáže postaviť. Uvádzame niekoľko zaujímavých ...  › celý článok

Slovenská republika si koleduje o vylúčenie z členstva v CEN a CENELEC

Už v minulých článkoch sme písali o katastrofálnom stave technickej normalizácie na Slovensku. To, na čo sme upozorňovali v týchto článkoch sa len potvrdzuje aj z pohľadu najvyšších európskych ...  › celý článok

Ako na internete zverejňovať doklady o stavebných výrobkoch

Dňa 30. októbra 2013 Európska Komisia vydala DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ: Zodpovednosť projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela

Prinášame Vám preklad zaujímavého príspevku do diskusie o princípoch jednotného trhu EÚ vo vzťahu ku skúsenostiam z fungovania jednotného trhu v USA a vo vzťahu zodpovednosti účastníkov procesu ...  › celý článok

Experti APPO SR v príprave návrhu mandátu CEN Fire Protective Products

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nominovala na základe požiadavky Európskej komisie na spoluprácu expertov pre prípravu návrhu mandátu CEN Fire Protective Products. Mandát ...  › celý článok

Ako vyriešiť bývanie pre mladé rodiny so vzťahom k prírode?

Nenapodobiteľným spôsobom tento problém vyriešil čínsky občan, ktorý si postavil svoj dávny sen priamo na streche výškového paneláku. Je len obdivuhodné, že budova staticky ešte drží. Takže pozor na ...  › celý článok

6. medzinárodná konferencia kolegov z PKPO ČR

Pozrite si na uvedenom linku zaujímavú reportáž zo 6. mezinárodnej konferencie, ktorú poriadala Profesní komora požární ochrany ČR v spolupráci s Hasičským záchranným zborom Českej republiky v Tábore ...  › celý článok

Otázky a odpovede z oblasti novej legislatívy pre stavebné výrobky

Európska komisia vypracovala odpovede na časté otázky, týkajúce sa nariadenia o stavebných výrobkoch EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch. Preklad týchto textov do slovenského jazyka ...  › celý článok
Stránka 3 z 41234