Ďalší úspech APPO SR s európskym významom

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že na základe návrhu APPO SR, ktorý naša asociácia iniciovala a prostredníctvom zástupcov Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslala na Stály ...  › celý článok

Zomrel Ing. Vladimír Reichel, DrSc. – legendárna osobnosť PBS

Keď sa pán Ing. Vladimír Reichel, DrSc. rozhodol koncom roku 2014 odísť na zaslúžený oddych, pán Eduard Vašátko šéfredaktor populárneho českého časopisu Technický zpravodaj PO, mu venoval okrem iných ...  › celý článok

Rozsudok NSS ČR ohľadne noriem má skutočne hlavu aj pätu.

Veľmi ma zaujal obsah rozsudku NSS ČR, ktorý sme zverejnili v predchádzajúcom príspevku v súvislosti s bezplatným zverejňovaním technických noriem citovaných v právnych predpisoch. Rozsudok NSS ČR je ...  › celý článok

Stavbárske normy v Čechách zdarma – je to pravda!

Vážení kolegovia stavební inžinieri, Už pred časom sme na stránke www.appo.sk informovali, že v Čechách sa schyľuje k bezprecedentnému prípadu, kedy všetky technické normy pre stavebníctvo ČSN aj ...  › celý článok

Vieme ako funguje technická normalizácia?

Realita a prax v našej spoločnosti potvrdzujú, že nám, ako bývalej krajine technicky zdatných a kreatívnych ľudí, čoraz viac chýba a ubúda základných technických znalostí a zručností. Dokonca ...  › celý článok

APPO SR sa stala rešpektovanou organizáciou aj v Európe

APPO SR sa stala riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany. EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný ...  › celý článok

Ako STN “pomáha” biznisu a nedá spať českým elektrotechnikom

Nadväzujeme na predchádzajúci článok o rozsudku Najvyššieho súdu ČR ohľadom zverejňovania a sprístupňovania technických noriem citovaných v právnych predpisoch. Táto skutočnosť sa dotýka aj mnohých ...  › celý článok

Najvyšší súd ČR dal za pravdu aj APPO SR na Slovensku

Určite si mnohí z Vás pamätajú na tému zverejňovania a sprístupňovania technických noriem citovaných v právnych predpisoch, ktorú sme v decembri minulého roku komunikovali na portáli NORMALIZÁCIA, ...  › celý článok

Ako sa pripravujú EN normy káblov pre stavebníctvo?

V doleuvedenom článku by sme chceli poukázať na to, ako by sa mohli určité záujmové skupiny európskych výrobcov postarať o oficiálnu „likvidáciu“ malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom ...  › celý článok

Výškové budovy, ETICS a požiarna bezpečnosť stavieb v nemeckej legislatíve

Pre tých, ktorých zaujíma problematika zatepľovania budov vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti stavieb ponúkame zaujímavý dokument, ktorý sumarizuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti tak, ako ich ...  › celý článok
Stránka 2 z 41234