Príčiny vzniku požiarov verzus príčiny ich rozvoja a šírenia na Slovensku

Nedávno som počul jeden veľmi zaujímavý názor. Vyjadril ho jeden uznávaný odborník na požiarnu bezpečnosť stavieb. Citujem: "Neviem prečo každého zaujíma len príčina vzniku požiaru, ale nikto sa v ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov

pod týmto názvom vydáva v septembri 2012 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechikov Slovenska novú odbornú publikáciu. Autori publikácie zaujímavým spôsobom približijú celú históriu ...  › celý článok

Novela vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. je na svete

Dnes 7.8.2012 vyšla v zbierke zákonov dlho očakávaná V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej ...  › celý článok

Akreditácia APPO SR na vykonávanie odbornej prípravy ŠPO a TPO

Ministerstvo nvútra SR vydalo dňa 7.2.2012 našej asociácii oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy osôb na odbornú spôsobilosť - špecialista požiarnej ochrany, - technik požiarnej ...  › celý článok

Načo je protipožiarna asistenčná hliadka?

Tri stovky ľudí museli v noci evakuovať z reagge festivalu, kde nadránom vznikol požiar. Hoci niektorí už vtedy pospávali, nikomu sa nič "nestalo". Video  › celý článok

Odborný seminár – „PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB V SR – AKO ĎALEJ“

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prezídium Hasičského a záchranného zboru a ASOCIÁCIA PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSEJ REPUBLIKY zorganizovali na ďeň 30.6-1.7 2011 Odborný seminár – ...  › celý článok

Špecialisti PO POZOR!!!!

Dovoľte aby sme Vás oficiálne informovali, že s platnosťou od 1. júna 2011 bola zriadená v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky stála odborná sekcia Špecialistov požiarnej ...  › celý článok

Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

25.3.2011 vydalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR usmernenie,ktoré sa týka používania káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami v zmysle požiadaviek prílohy č.14 Vyhlášky MV SR č.94/2004 ...  › celý článok

V Brne sa stretli najvyšší predstavitelia požiarnej prevencie

V Brne sa stretli najvyšší predstavitelia požiarnej prevencie so zástupcami požiarnych komôr a asociácií zo štátov V4+UK. Boli sme pri tom. Oficiálna tlačová správa je uvedená na str  › celý článok
Stránka 9 z 9« Prvá...56789