Ako správne riešiť únikovú cestu po častiach

Zaujímavý článok na tému riešenia únikových ciest podľa STN 92 0201-3 nám zaslal pán Ing. Ján Dekánek, ktorý je dlhoročným odborníkom v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Zaujímavé ...  › celý článok

Nový článok o odvode tepla a splodín horenia

V časti Dokumenty-Prednášky a publikácie sme uverejnili nový článok pod názvom "ZOTaSH – Návrh núteného vetrania pre single storey mall - jednopodlažná stavba"´od autora Ing. Tomáša Krchnáka uo ...  › celý článok

Zaujímavé otázky k usmerneniu prezídia HaZZ na zatrieďovanie konštrukčných prvkov

V poslednom období dostávame do našej redakcie množstvo zaujímavých otázok v súvislosti s usmernením prezídia HaZZ pre zatrieďovanie konštrukčných prvkov, uverejneným na stránke MV SR Usmernenie. ...  › celý článok

Môžu úradníci klamať, alebo musia?

Pokračujeme v slovenskej Ságe rodu Forsythovcov na tému zatepľovania budov na Slovensku. Či to bude skutočne posledný diel sa ešte uvidí, lebo súdy na Slovensku sú síce pomalé, ale sú. Z horúcej ...  › celý článok

Požiarna bezpečnosť fotovoltických systémov – príklad z praxe

Problematike požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov sme v roku 2014 venovali niekoľko článkov. Naša snaha o aké také riešenie tejto "neriešenej" problematiky vyústila spracovaním revízie STN ...  › celý článok

Kurz odbornej prípravy špecialistov PO an STÚ BA

Chceme informovať záujemcov z radov špecialistov PO, že stavebná fakulta STÚ Bratislava organizuje kurz základnej aj následnej odbornej prípravy špecialistov PO. Viac informácií nájdete na ...  › celý článok

Odpoveď Prezídia HaZZ na otázky ohľadom PÚ obytnej bunky

30. mája 2014 sme zaslali na Prezídium HaZZ list, v ktorom sme žiadali o stanovisko k problematike určovania požiarnych úsekov obytných buniek na základe mnohých otázok a upozornení Špecialistov PO k ...  › celý článok

Ako sa chrániť pred „Ochranou pred bleskom“

Už niekoľko krát sme sa v našich článkoch venovali problematike ochrany pred bleskom. Zdá sa, že letné počasie plné neustálej búrkovej činnosti, ktorá je skutočne pozoruhodná, prinieslo aj určitú ...  › celý článok

Vývoj požiadaviek PBS na zatepľovanie v SR

V súčasnosti sa na pôde technickej komisie TK17 Ochrana a bezpečnosť pred požiarom živo diskutuje a pracuje na ďalšej zmene STN 73 0802/Z2 v súvislosti s nárastom hrúbok tepelnoizolačných materiálov ...  › celý článok

Fasády môžu významne ovplyvniť šírenie požiaru

Mnohí sú presvedčení, že fasády majú malý alebo dokonca žiadny vplyv na šírenie požiaru v budovách. Veľkorozmerová požiarna skúška, ktorú koncom mája zrealizovala Stavebná fakulta Záhrebskej ...  › celý článok
Stránka 5 z 9« Prvá...34567...Posledná »