Ticho! Či tíško?

Tragédia, ktorá nemá nič spoločné s demokraciou či ľudskosťou a pritom to má najviac spoločné s tým čo robíme a prečo žijeme, ale pre Slovensko je bežná, hoci je prvá naozaj verejne diskutovaná, aj ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 5/2018

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.5/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 007 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Konštrukčné ...  › celý článok

Prečo sú ATN normy rovnako vhodné na používanie ako iné technické normy?

K tejto otázke v názve článku, ktorá je aktuálna od začatia vydávania ATN noriem našou asociáciou, prebieha neustále živá diskusia medzi verejnosťou aj medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. ...  › celý článok

Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

Dnes 1. februára 2018 sme zverejnili vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a ...  › celý článok

Poďakovanie APPO SR za podporu a priazeň v roku 2017 Vám všetkým

Záverom roku 2017 by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým členom aj podporovateľom našej asociácie za podporu a priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas celého roku 2017. Aj vďaka Vašej ...  › celý článok

Požiarna odolnosť obvodových stien z vonkajšej strany – Tepelná Vianočná pohoda?

Vážení špecialisti PO, ale aj nešpecialisti, záujemcovia, sympatizanti a iní workoholici, K Vianočným sviatkom sme Vám pripravili malý darček v podobe článku o hodnotení požiarnej odolnosti ...  › celý článok

Vydanie oznámenie Vestníka APPO SR č. 6/2017

APPO SR zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2017. Vestník č. 6/2017  › celý článok

Harmonogram programu medzinárodnej konferencie Požiarna bezpečnosť stavieb 2017

Ponúkame Vám schválený harmonogram programu medzinárodnej konferencie Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017, ktorá sa uskutoční 26-27. 10 2017 v Novom Smokovci v hoteli Atrium. Program ...  › celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR

Už 17. apríla 2017 sme Vás informovali na našich stránkach, že v spolupráci so spoločnosťou BTS-PO, s.r.o. pripravuje naša Asociácia medzinárodnú odbornú konferenciu PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB ...  › celý článok

Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...  › celý článok
Stránka 2 z 912345...Posledná »