Pravidlá blogu APPO SR

1. Nie sme bulvár.

2. Vykáme si (okrem prípadov, ak si tykáme aj v reálnom živote). Oslovujeme sa pán/pani, bez titulov (a nie vulgarizmami). Sme zdvorilí a milí.

3. Otvorená ani skrytá reklama firiem v rámci členov APPO nie je zakázaná, avšak nepreháňať. Vhodné je napríklad zverejnenie nejakého špeciálneho atypického riešenia..

4. Žiadne útoky na osoby, firmy a inštitúcie nie sú tolerované, pokiaľ sa nejedná o formy uvedené v bode 6. Osobné spory si vybavujte inde.

5. Používame diakritiku, gramatiku, odborné výrazy. Snažíme sa o používanie správnych technických termínov.

6. Humor, sarkazmus, irónia, satira, kritika, paródia, nadsázka… sú povolené, ba žiadané.

7. Administrátor môže kedykoľvek a bez zdôvodnenia zmazať príspevok, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi.

8. Autori článkov a diskusných príspevkov majú zverejnené celé mená a priezviská. V rámci našej brandže sa mnohí poznáme.

9. Bloger môže byť (zatiaľ) len riadny člen APPO SR, komentár príspevok môže pridať každý registrovaný užívateľ, čítať môže celá verejnosť

10. Platia všeobecné pravidlá blogov (zodpovednosť, zákaz propagácie zakázaných tém,..), za etalón sa považujú pravidlá renomovaných blogov, ako napr. blog.sme.