Orgány združenia

Orgány združenia

  • Plenárne zhromaždenie
  • Generálny sekretár – Ing. František Gilian
  • Prezident – Ján Rudolphi
  • Viceprezident – Ing. Miroslav Smolka, MBA.
  • Revízna komisia – Ing. Miroslav Pôbiš – predseda, Ing. Tibor Vaščinec – člen, Jiří Kroupa – člen

    Stála pracovná skupina:

  • PS – špecialisti PO