História

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola založená v roku 2006 z iniciatívy štyroch odborníkov pôsobiacich v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Podnetom na založenie asociácie bola absencia akejkoľvek zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od jej založenia až do roku 2016 stál na jej čele Ing. František Gilian, ktorý sa od roku 2017 stal jej generálnym sekretárom a do funkcie prezidenta bol zvolený Ján Rudolphi.

Ďalšie množstvo podrobností z histórie, činnosti a úspechov asociácie nájdete na stránkach slovenskej wikipédie:
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky