IČO, DIČ, Účet

IČO: 42039592
DIČ: 2022399720
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: 51 5754 7082/0900
IBAN: SK03 0900 0000 0051 5754 7082