Kontakty


Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Sídlo:
Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica

Kancelária generálneho sekretariátu: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, 2. poschodie, č. d. 203, budova Výskumného ústavu Spojov, n.o.
Kontakt:
Ing. František Gilian, generálny sekretár
mobil: +421 907 811 926
Libuša Gilianová, riaditeľka kancelárie generálneho sekretariátu
mobil: +421 907 806 486
e-mail: sekretariat@appo.sk

QR_kontakt_