Vývoj požiadaviek PBS na zatepľovanie v SR

Autor:  | 24.07.2014 | Počet zobrazení: 1 319 | Komentáre: 0

V súčasnosti sa na pôde technickej komisie TK17 Ochrana a bezpečnosť pred požiarom živo diskutuje a pracuje na ďalšej zmene STN 73 0802/Z2 v súvislosti s nárastom hrúbok tepelnoizolačných materiálov v zatepľovacích systémoch (ETICS), ktorý vyplýva z požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153,18. 6. 2010). Tento podstatný nárast hrúbky (až do 300 mm) má pri použití horľavého tepelnoizolačného materiálu závažný vplyv na požiarnu bezpečnosť stavby. APPO SR, ktorá je spracovateľom zmeny vypracovala v tejto súvislosti veľmi zaujímavý historický vývoj požiadaviek STN 73 0802 na zatepľovanie, ktorý je prehľadom od roku 1992 do súšasnosti. Možete si ho stiahnuť, možno budete prekvapení.

Historický vývoj požiadaviek STN 73 0802 na ETICS

Pridať komentár