Požiarne nebezpečenstvo elektrických zariadení sa od roku 2012 už nevyskytuje

Autor:  | 23.02.2018 | Počet zobrazení: 1 048 | Komentáre: 8

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 013 Vykonávanie kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.
Oznámenie vestníka APPO SR č. 6/2018

Od roku 2012, kedy bola bez akejkoľvek náhrady zrušená vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení neskorších predpisov, neexistuje žiadny právny ani iný predpis, alebo návod ako a v akom rozsahu vykonávať uvedenú kontrolu. Už v tom, čase sme upozorňovali zodpovedných, že jej zrušenie bez náhrady bude mať negatívny dopad na požiarnu bezpečnosť elektrických rozvodov, čo sa aj potvrdilo. Už 6 rokov nikto pravidelne nekontroluje elektrické zariadenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Neskôr v roku 2014, kedy sa pripravovala novelizácia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sme navrhovali, aby bola do tejto novelizovanej vyhlášky zapracovaná príloha, ktorá by obsahovala obsah a rozsah kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia. Túto prílohu sme aj spracovali a odovzdali zodpovedným, avšak z nevysvetliteľných dôvodov sa obsah tejto prílohy neobjavil v novelizovanej vyhláške MV SR č. 202/2015 Z. z.

Buď sa zmierime s tým, že uvádzané príčiny vzniku požiaru v štatistikách od roku 2012 ako sú elektrický skrat, zvýšený elektrický prechodový odpor a preťaženie elektrickým prúdom nemajú nič spoločné s elektrickým zariadením, alebo treba elektrické zariadenia presvedčiť, že už 6 rokov nemajú spôsobovať požiarne nebezpečenstvo, keďže ich nikto nekontroluje.

Reakcie k článku

 1. Autor: Martin dňa

  Rozmýšľam koľko kontrol elektrických zariadení už bude postačujúcich. Lebo zmysel 605/2007 som nepostrehol nakoľko kontrolu mohla vykonávať aj osoba bez adakvátneho vzdelania. To už väčší zmysel vidím vo vyhláške 508/2009 aj keď lehoty sa mi zdajú prikrátke. Rozhodne nesúhlasím aby jednu problematiku riešili dve vyhlášky len preto, že jedna je z pohľadu BOZP a druhá z pohľadu PO.

 2. Autor: specilista PO dňa

  Milý Martin
  tu sa nejedná o jednu problematiku z dvoch pohľadov, ale o dve problematiky týkajúce sa jedného elektrického zariadenia.
  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR má v kompetencii požiadavky na elektrickú bezpečnosť, ktorú pokrýva vyhláška č. 508/2009 Z. z. Toto ministerstvo nemá v kompetencii stanovovať požiadavky na elektrické zariadenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti, to je v kompetencii MV SR.
  To je totožný prípad ako je Elektrická požiarna signalizácia (EPS). Požiadavky na EPS z hľadiska elektrickej bezpečnosti stanovuje Nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z., takže podľa Vás je potom neprijateľné aby požiadavky na EPS riešila z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly?
  Tak ju navrhnite zrušiť.
  Alebo je to potom jedno ministerstvo zbytočné, resp. treba zriadiť tretie Ministerstvo elektrických zariadení, ktoré bude riešiť komplexne problematiku elektrických zariadení z hľadiska všetkých bezpečností (elektrickej, požiarnej, environmentálnej, stavebných výrobkov jadrovej, protivýbuchovej ….atď)

  • Autor: tomasn dňa

   Nehnevajte sa na mňa, ale najskôr si prečítajte čo napíšete a potom reagujte. Citujem “ako sú elektrický skrat, zvýšený elektrický prechodový odpor a preťaženie elektrickým prúdom “. Presne toto rieši vyhláška č. 508/2009 v náveznosti na platné STN. Vami popisovaná kontrola v zmysle vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. toto vôbec neriešila a presne ako kolega povedal mohol to robyť ktokoľvek. Skúste sa zamyslieť kto je kompetentnejší niečo takéto spraviť ako revízny technik. A to nehovorím o nevykonatelnosti požiadaviek vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. Verte mi, že viem o čom hovorím pretože som to párkrát robil. Revízny technici sa tiež nevyjadrujú k veciam ohľadne PO tak nechápem prečo sa za každú cenu chcú vyjadrovať k elektroinštalácii technici PO. Neberte to v zlom, ale bola by to zase duplicita k revíziám a značné finančné zaťaženie pre podnikateľov.
   Tomáš

  • Autor: Martin dňa

   Zdravím Špecielista PO,
   EPS ako požiarnotechnické zariadenie je z Vašej strany zlý príklad. Čo taký počítač s monitorom a pripojenými perifériami, ktorý mi leží na stole? Ak je bezpečný z hľadiska BOZP (teda nie sú demontované kryty, spĺňa požiadavky na izoláciu, prechodový odpor, nehrozí skrat,…) a teda je bezpečný z pohľadu revízneho el.technika tak ma nenapadá čo viac môže vizuálne skontrolovať napr. technik požiarnej ochrany. Ale možno len nevidím ďalej ako na špičku svojho nosa 🙂 605/2007 bola podľa môjho názoru zbytočná.

   • Autor: tomasn dňa

    Spotrebiče (to je ten počítač čo Vám leží nastole) rieši STN 33 1610 a vyhláška 508/2009. Ako by to podľa Vás vyzeralo ak by revízny technik kontroloval hasiace prístroje?
    Tomáš

     • Autor: tomasn dňa

      Tak tak. Jednoducho treba veriť revíznemu technikovi, že zariadenie je vporiadku a zase opačne ja verím požiarnemu technikovi, že hasiaci prístroj je vporiadku. Je to o tom, si vždy pri kontrole vyžiadať relevantné doklady ako podklad ku svojej činnosti. Ja tiež vyžadujem pri revízii kontrolu hasiaceho prístroja hoci ju ja nerobím. Rovnako naši technici PO vyžadujú revízie hoci ich nerobia.

 3. Autor: lehocky dňa

  Priveľa predpisov, vzájomne veľmi,veľmi často nezosúladených. Oba príspevky majú svoju pravdu, ale faktom je, že o elektrických zariadeniach vydáva predpisy kde-kto, a MV SR (*) vyniká materiálmi na túto tému v rozpore s legislatívou ( pozri napr.voľnú živnosť …).
  Elektrické zariadenia majú tú chybu,že v súčasnosti sú vlastne všade a preto by niečo ako “ministerstvo elektrických zariadení” nebolo od veci, aby sa ten zmätok utriasol.
  Zatiaľ ale zápasíme práve s ministerstvami a inými štátnymi úradmi, ktorým asi zmätok vyhovuje, inak by hádam prejavili viac ochoty ho riešiť. Každý rezort má náplň inú, “neelektrickú” , a tak to potom aj odborne vyzerá.
  Pre mňa Martin-špecialista PO 8:2
  Bezpečnosť elektrických zariadení by mala byť iba jedna, od návrhu po kontrolu; veď nakoniec aj zariadenia v priestoroch požiar, výbuch sú pod vyhl.508 a kontrolujú to inšpektori OPO a NIP. Požiar je veľmi nepríjemná vec,o prevencii netreba diskutovať, ale všetkého veľa škodí.
  (*) na druhej strane, na rozdiel od iných ministerstiev sa aspoň “elektrikou” zaoberá.
  L.Lehocký

Pridať komentár