Technické riešenie elektrického istenia požiarnobezpečnostného osvetlenia

Autor:  | 15.01.2014 | Počet zobrazení: 1 784 | Komentáre: 2

V súvislosti s novými podmienkami a požiadavkami uvedenými v STN 92 0205: 2014, ktorá je pripravená na vydanie novozriadeným odborom SÚTN v rámci Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR Vás chceme informovať o zaujímavom technickom riešení. V rámci zabezpečenia trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari napríklad pre systém núdzového osvetlenia alebo dopravného osvetlenia cestných tunelov platí podmienka, že porucha alebo tepelná deštrukcia jedného alebo viacerých svietidiel nesmie mať za následok stratu napájania celej sekcie svietidiel. Ak je v spoločnom elektrickom obvode pripojených viac svietidiel, je potrebné technicky zabezpečiť, aby porucha v trase jedného svietidla v prípade požiaru neovplyvnila funkciu ostatných svietidiel. Riešením môže byť samostatné elektrické istenie jednotlivých svietidiel, napr. v inštalačných odbočovacích škatuliach so zachovaním princípu selektivity elektrického istenia. Na pripojenom obrázku nižšie je vyobrazená takáto inštalačná škatuľa, ktorá zabezpečuje elektrické odbočenie z hlavnej trasy núdzového osvetlenia do vedľajšej trasy pre núdzové svietidlo a zároveň zabezpečuje elektrické istenie tohto svietidla. V prípade, že napríklad dôjde k elektrickému skratu vo vedľajšej trase jedného svietidla, tak to nespôsobí prerušenie dodávky elektrickej energie pre ostatné svietidlá. Istenie zabezpečuje tavná poistka umiestnená priamo vo vnútri inštalačnej škatule, ktorá sa dá prakticky bez problémov kedykoľvek vymeniť za novú. Jednoduché a účelné technické riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne mimoriadne náklady.

Reakcie k článku

 1. Autor: elsynaprom dňa

  Dobré riešenie, povedal by som vynikajúce ale, chyba mi tu informácia ktorý výrobca to ma vo svojom výrobnom programe vrátané náplne a schválené podľa vyhl. č. 162/2013 Zz. príloha 1, číslo 3603 – Výrobky na spájanie káblov (škatule a úplné kryty) na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu. Systémy posudzovania parametrov I, podľa § 3 ods. 1. Bez “SK vyhlásenie o parametroch” od výrobcu môžem to použiť ako kutil doma napr. v garáži, ale nie dať do projektu.
  Ostávam s pozdravom L. Synák.

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Dobrý večer pán Synák,
   každý výrobca, ktorý má odskúšané takéto škatule na funkčnú odolnosť v požiari napr. OBO BETTERMANN bez problémov zabezpečí vydanie “SK Vyhlásenia o parametroch” v systéme I v zmysle príslušných právnych predpisov v zhode s STN 92 1101-3.

Pridať komentár