Sú doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní?

Autor:  | 07.03.2014 | Počet zobrazení: 2 224 | Komentáre: 0

Vzhľadom na množstvo názorov, ktoré existujú v otázkach osvedčenia požiarnej konštrukcie uverejňujeme stanovisko APPO SR k tomu, či požadovať alebo nepožadovať doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie vypracované zhotoviteľom v kolaudačnom konaní.

Stanovisko APPO SR k problematike OPK

Pridať komentár