Špecialistom PO chýba stavovská organizácia – závery rokovania APPO SR s Prezídiom HaZZ

Autor:  | 04.03.2014 | Počet zobrazení: 1 475 | Komentáre: 1

Prezídium HaZZ MV SR zaslalo na sekretariát APPO SR očakávaný zápis zo vzájomného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2014 v Bratislave. Toto rokovanie bolo vyvolané na základe záverov odborného seminára APPO SR pre špecialistov PO konaného v novembri 2013. Okrem iného je predmetom zápisu aj potešiteľné konštatovanie, na ktorom sa obe strany zohodli, že špecialistom PO chýba stavovská organizácia, ktorá by odborne zastrešovala túto skupinu a presadzovala jej odborné názory voči príslušným orgánom. Myslíme si, že odborný seminár APPO SR vyvolal určitý pohyb, ktorý by mohol posunúť problematiku postavenia špecialistov PO, ich odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti do kvalitatívne inej polohy, samozrejme za predpokladu, že bude ochota a záujem o takýto posun aj zo strany samotných špecialistov PO. APPO SR už vytvorila takúto platformu pre angažovanie a združovanie sa špecialistov PO založením odbornej sekcie “Riešenia PBS (ŠPO)”. Máme v jej radoch už niekoľko aktívnych a uznávaných špecialistov PO, preto Vás všetkých radi privítame v záujme riešenia aj Vašej problematiky. Zápis si môžete stiahnuť nižšie.

Zápis z rokovania APPO SR a Prezídia HaZZ MV SR

Reakcie k článku

 1. Autor: František Gilian dňa

  V zápise ma zaujal text, v ktorom sa píše citujem:
  “Čo sa týka otázok vyhlášky č. 94/2004 Z.z. uvedených hlavne pod bodom 7, považujeme zo strany APPO SR za nekorektné, nakoľko sa pri jej tvorbe podieľali a 12. augusta 2011 k predmetnej novele sa konalo, iba so zástupcami APPO SR samostatné rokovanie.”

  Veľmi dobre sa pamätám na to rokovanie, bol som na ňom aj s ďalšími dvoma kolegami z APPO SR. Práve na tomto rokovaní APPO SR požadovalo dať do zápisu nesúhlasné stanovisko APPO SR s takými navrhovanými zmenami vyhlášky, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť tie problémy, ktoré sú práve predmetom súčasných diskusií. Kto je nekorektný alebo účelovo zábudlivý?
  Takže niekto plače na nesprávnom hrobe.
  Zn. Dlhodobá pamäť môže byť niekedy výhodou.

Pridať komentár