Problematika podzemných požiarnych hydrantov

Autor:  | 20.11.2019 | Počet zobrazení: 623 | Komentáre: 0

V článku jeho autor uvádza niekoľko poznámok k STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a k návrhu, montáži a používaniu podzemného hydrantu konečným používateľom vo vzťahu k podstatným vlastnostiam požiarneho hydrantu ako stavebného výrobku.
Taktiež sa vyjadruje k aktuálnosti platných noriem pre túto oblasť, upozorňuje na chýbajúce národné špecifikácie na posudzovanie príslušenstva podzemných hydrantov a navrhuje zrušenie tých národných STN, ktoré sú v rozpore s harmonizovanou normou pre podzemné hydranty.

Podrobnejšie sa dočítate v článku Doc. Ing. Juraja Olbřímka, PhD.
Článok

Pridať komentár