POZOR na vážny dôsledok používania STN podľa kontroverznej novely zákona č. 264/1999 Z. z. !!!!

Autor:  | 10.03.2017 | Počet zobrazení: 1 658 | Komentáre: 3

Dňa 8. 3. 2017 bola elektronickej zbierke zákonov zverejnená novela zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov ako zákon č. 51/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Túto novelu zákona, už v štádiu jej prípravy, okrem iných ostro kritizovala celá odborná verejnosť a naša asociácia bola jedným z hlavných kritikov a upozorňovala aj na jej vážne dopady na praktický život v oblasti uplatňovania technických noriem.
Výsledkom tejto novely je príkladné vzdialenie sa právnych predpisov od reálneho života občanov a popretie zdravého rozumu pri uplatňovaní ustanovení zákona v technickej praxi.
Uvedieme len jeden príklad množstva kontroverzných ustanovení novely zákona, ktorý úplne znemožní resp. totálne skomplikuje vypracovanie akejkoľvek technickej a projektovej dokumentácie v praxi.

§ 6a
Ochrana slovenskej technickej normy

(4) Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy je poskytnutie slovenskej technickej normy alebo jej časti vrátane ponuky na jej poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek podobe bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu s cieľom získať priamy majetkový prospech alebo nepriamy majetkový prospech.

Vie si niekto predstaviť, ako to bude vyzerať, ak niekto chce vypracovať akúkoľvek technickú alebo projektovú dokumentáciu, alebo napr. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, v ktorom sa chce odvolávať na ustanovenia akejkoľvek slovenskej technickej normy a uvádzať niektoré časti článkov STN v tejto dokumentácii?
Bez súhlasu národného normalizačného orgánu, ktorým je samozrejme ÚNMS SR, sa to nesmie a hrozia mu vážne pokuty od 350,-Eur do 35 000,-Eur podľa 32 § ods. 1 písm. b).
Sme veľmi zvedaví, ako bude vyzerať proces vydávania súhlasov ÚNMS SR a poplatkov za tieto súhlasy a následne ako bude zabezpečený dohľad nad dodržiavaním tohto ustanovenia, najmä ak si uvedomíme, že pár štátnych zamestnancov bude mať v rukách všetko čo súvisí s používaním technických noriem.

V tejto súvislosti až komicky pôsobí návrh ustanovenia nového pripravovaného zákona o technickej normalizácii, ktoré v § 4 ods. 2 uvádza:
(2) Používanie slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu je dobrovoľné.

Novela zákona

Reakcie k článku

 1. Autor: hela dňa

  Ako špecialista PO si naozaj neviem predstaviť ako mám podľa tohto nezmyslu vypracovať riešenie PBS, keď už od začiatku vypracovania musíte používať STN a odvolávať sa na ne. Naozaj to svedčí o vzdelaností a znalostí tých čo to vymysleli.
  Už samotná Vyhláška č.94/2004 Vás odkazuje na jednotlivé STN a takisto aj Vyhláška č. 121/2002 Z. z.

  • Autor: Martin dňa

   Ja v tom nevidím “žiadny” problém. Techická správa bude písaná nasledovne:
   – požaduje sa hadicový naviják v zmysle bodu 5.5.2 STN 92 0400, vyhotovený v zmysle bodu 5.9.1, 5.9.2, 5.10.1 STN 92 0400

   Len neviem ako to bude čítať investor a stavebník, pretože celá TS bude ako šifra enigmy

Pridať komentár