Súdny spor o osude APPO SR

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...  › celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR

Už 17. apríla 2017 sme Vás informovali na našich stránkach, že v spolupráci so spoločnosťou BTS-PO, s.r.o. pripravuje naša Asociácia medzinárodnú odbornú konferenciu PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 4/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 007 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR

Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné ...  › celý článok

Zostáva 7 dní na podporenie hromadnej pripomienky APPO SR

Už len 7 dní zostáva do konca medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok

Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...  › celý článok

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v ...  › celý článok

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej ...  › celý článok
Stránka 8 z 28« Prvá...678910...20...Posledná »